Statistisk sentralbyrå

Statlig regionalt barnevern

6   Barn i fosterheimar med statleg regional støtte og i ordinære fosterheimar per 31.desember, etter type tiltak og region/kommune. 2001-2005
  I alt (1) Barn i fosterheimar med tilsegn om forsterking frå regionane Barn i statleg regionale fosterheimar som familieheimar/ungdomsfamiliar Beredskapsheimar Ordinære fosterheimar Barn i fosterheim med statleg regional støtte per 31. desember per 10 000 barn 0-19 år
2001 1 214  829  223  162 5 167 10
2002 1 399  927  269  203 5 264 12
2003 1 513  992  335  186 5 408 13
2004 1 866 1 209  464  193 5 452 16
             
2005 2 009 1 102  661  246 5 320 17
             
Region Øst  515  304  163 48  926 17
Region Sør  344  116  167 61 1 279 15
Region Vest  441  183  213 45 1 139 17
Region Midt-Norge  124 72 41 11  665 9
Region Nord  116 37 50 29  708 10
Oslo  352  302 16 34  388 30
Trondheim  117 88 11 18  215 29
(1) Ordinære fosterheimar inngår ikkje i talet            

Standardtegn i tabeller