Statistisk sentralbyrå

Statlig regionalt barnevern

5   Barn med plass i barnevernsinstitusjonar per 31.desember, etter type institusjon og region/kommune. 2001-2005
  I alt Barn i offentleg eigde barnevernsinstitusjonar Barn i privat eigde institusjonar Barn med plass i institusjon per 31. desember per 10 000 barn 0-19 år
2001 1 783  713 1 070 15
2002 1 745  709 1 036 15
2003 1 746  662 1 084 15
2004 1 621  754  867 14
         
2005 1 539  678  861 13
         
Region Øst  354  137  217 12
Region Sør  251  143  108 11
Region Vest  379  149  230 14
Region Midt-Norge 96 60 36 7
Region Nord  171 98 73 14
Oslo  215 71  144 18
Trondheim 73 20 53 18

Standardtegn i tabeller