Statistisk sentralbyrå

Statlig regionalt barnevern

4   Barn i statleg regionale barnevernstiltak per 31. desember, etter type tiltak og region/kommune. 2001-2005
  I alt (1) Barn i barnevernsinstitusjonar Barn i fosterheimar med statleg regional støtte Barn i heimebaserte tiltak Barn med statleg regionale tiltak per 31. desember per 10 000 barn 0-19 år
2001 3 591 1 783 1 214  594 31
2002 3 811 1 745 1 399  667 32
2003 4 010 1 746 1 513  751 34
2004 4 363 1 621 1 866  876 36
           
2005 4 569 1 539 2 009 1 021 38
           
Region Øst 1 165  354  515  296 40
Region Sør  728  251  344  133 31
Region Vest 1 185  379  441  365 44
Region Midt-Norge  300 96  124 80 23
Region Nord  350  171  116 63 29
Oslo  618  215  352 51 52
Trondheim  223 73  117 33 56
(1) Ordinære fosterheimar inngår ikkje i talet          

Standardtegn i tabeller