Statistisk sentralbyrå

Statlig regionalt barnevern

3   Behandlingsdagar i barnevernsinstitusjonar i løpet av året, og brutto driftsutgifter til barnevernsinsitusjonar, etter region/kommune. 2005
  Behandlingsdagar i barnevernsinstitusjonar i løpet av året Brutto driftsutgifter til institusjonsopphald Brutto driftsutgifter per døgn i barnevernsinstitusjon
2005  558 445 2 841 035 000 5 087
       
Region Øst  130 467  673 121 000 5 159
Region Sør 88 951  426 959 000 4 800
Region Vest  144 241  868 317 000 6 020
Region Midt-Norge 31 288  184 668 000 5 902
Region Nord 59 799  339 538 000 5 678
Oslo 77 874  275 287 000 3 535
Trondheim 25 825 73 145 000 2 832

Standardtegn i tabeller