Folketellingen 1980 – Kommunehefter og dokumentasjon

Buskerud
KommunehefteDokumentasjon
0602 Drammen[Grunnkretser og tettsteder]
0604 Kongsberg[Grunnkretser og tettsteder]
0605 Ringerike[Grunnkretser og tettsteder]
0612 Hole[Grunnkretser og tettsteder]
0615 Flå[Grunnkretser og tettsteder]
0616 Nes[Grunnkretser og tettsteder]
0617 Gol[Grunnkretser og tettsteder]
0618 Hemsedal[Grunnkretser og tettsteder]
0619 Ål[Grunnkretser og tettsteder]
0620 Hol[Grunnkretser og tettsteder]
0621 Sigdal[Grunnkretser og tettsteder]
0622 Krødsherad[Grunnkretser og tettsteder]
0623 Modum[Grunnkretser og tettsteder]
0624 Øvre Eiker[Grunnkretser og tettsteder]
0625 Nedre Eiker[Grunnkretser og tettsteder]
0626 Lier[Grunnkretser og tettsteder]
0627 Røyken[Grunnkretser og tettsteder]
0628 Hurum[Grunnkretser og tettsteder]
0631 Flesberg[Grunnkretser og tettsteder]
0632 Rollag[Grunnkretser og tettsteder]
0633 Nore og Uvdal[Grunnkretser og tettsteder]