1801 1900 1900Resultatene fra folke- og boligtellingene finnes flere steder - men neppe i gamle trær.

Statistisk sentralbyrå har en egen hjemmeside for Folke- og boligtellinga 2001, der finnes oppdatert informasjon om tellingen som gikk av stabelen 3. november 2001.

På SSBs nettsider er det også lagt ut noen tabeller med resultater fra tidligere folke- og boligtellinger, blant annet disse: Heimehøyrande folkemengd ved folketeljingane, Folkemengde i de ti største byene og Personer 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring.

Riksarkivets hjemmesider kan du lese mer om institusjonen som oppbevarer de aller fleste folke- og boligtellingsskjemaene som er fylt ut her i landet.


Nyttig for slektsgranskere
For slektsgranskere og andre som er interessert i opplysninger fra folke- og boligtellingene fra 1900 og tidligere, er det flere nyttige sider på nettet.

I Digitalarkivet kan du søke på dem som ble talt i 1801, 1865 og 1900 ved å søke på fornavn, etternavn, gårdsnavn eller fødested. Der ligger også en del informasjon om noen av folketellingene i Norge, og en oversikt over lenker. Digitalarkivet er et samarbeidsprosjekt mellom Riksarkivaren og Historisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Registreringssentralen for historiske data (RHD) ved Universitetet i Tromsø har også en del søkemuligheter i folketellingene fra 1865, 1875 og 1900.

Arkivnett Norge er et nettsted som formidler informasjon om en rekke forskjellige arkiver på internett.

DIS-Norge (Databehandling i slektsforskning) er en forening som har som formål å skape et forum for databehandling i slektsforskning.