Lukk vinduet  


47 Heimehøyrande folkemengd ved folketeljingane
Teljingstidspunkt Folkemengd Pst. av folkemengd i tettbygde strok1 Kvinner per 1 000 menn Innbyggjarar per km2 landareal2
I alt Menn Kvinner
15. aug. 17693  723 618  343 269  380 349 8,9 1 108 2,4
1. feb. 18014  883 603 5 420 946 5 458 074 10,0 1 088 2,9
30. april 18156  885 431 .. .. 9,8 .. 2,9
27. nov. 1825 1 051 318  511 033  540 285 10,9 1 057 3,4
29. nov. 1835 1 194 827  585 381  609 446 10,8 1 041 3,9
31. des. 1845 1 328 471  652 233  676 238 15,5 1 037 4,3
31. des. 1855 1 490 047  729 905  760 142 16,9 1 041 4,9
31. des. 1865 1 701 756  835 947  865 809 19,6 1 036 5,5
31. des. 1875 1 813 424  885 368  928 056 724,4 1 048 5,9
31. des. 1890 2 000 917  965 911 1 035 006 31,3 1 072 6,5
3. des. 1900 2 240 032 1 087 603 1 152 429 35,7 1 060 7,3
1. des. 1910 2 391 782 1 155 673 1 236 109 38,5 1 070 7,8
1. des. 1920 2 649 775 1 290 469 1 359 306 45,3 1 053 8,6
1. des. 1930 2 814 194 1 371 919 1 442 275 47,3 1 051 9,2
3. des. 1946 3 156 950 1 557 278 1 599 672 50,1 1 027 10,3
1. des. 1950 3 278 546 1 625 351 1 653 195 52,2 1 017 10,7
1. nov. 1960 3 591 234 1 789 406 1 801 828 57,2 1 007 11,7
1. nov. 1970 3 874 133 1 926 148 1 947 985 65,9 1 011 12,6
1. nov. 1980 84 091 132 2 027 083 2 064 049 70,3 1 018 13,3
3. nov. 1990 84 247 546 2 099 881 2 147 665 72,4 1 023 13,8
3. nov. 20019 84 520 947 2 240 281 2 280 666 76,5 1 018 14,8
19. nov. 2011 4 979 955 2 495 777 2 484 178 79,3 10995 16,3
1  Tettbygde område med minst 200 busette der avstanden mellom husa som regel ikkje er over 50 meter. Før 1845 er som tettbygde strok rekna byar ("kjøpsteder" og "ladesteder"), i 1845-1950 òg andre hussamlingar utanom byar.
2  Ikkje medrekna Svalbard og Jan Mayen.
3  Talet for folkemengd er truleg om lag 15 000 for lågt.
4  Tal frå omarbeidinga av teljinga i 1980.
5  Ikkje medrekna Holt-Dypvåg, 4 583 personar.
6  Talet for folkemengd er truleg om lag 20 000 for lågt.
7  Folkemengd som var til stades.
8  Medrekna 15 952 personar i uoppgitt bustadstrok i 1980, 25 005 personar i 1990 og 43 826 personar i 2001.
9  Ny metode for avgrensing av tettstader som kan påverke samanliknbarheit med tal frå årgangar før 1999.
10  Rettet 23.01.2014
Kjelde: Folketeljingar, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/fobhoved 

Standardtegn i tabeller