1801 1900 1900

 Andre folketellinger:
Befolkningen i Jelsa i Ryfylke, 1769. Klikk på bildet for å se listen i sin helhet.

Den første fullstendige folketelling i Norge ble holdt allerede i 1769, men den inneholdt ingen navn. Summariske opplysninger for det enkelte prestegjeld ble ført inn i et ferdigtrykt skjema på en side, men det gir mye komprimert kunnskap på hvert ark. På dette skjemaet fra Jelsa i Ryfylke ser vi hvordan de om lag 1500 personene der fordelte seg på kjønn og aldersgrupper, stand (yrke) og sivilstand, midlertidig fravær, foruten "Hospitals Lemmer samt andre vanføre, gebreklige og afsindige Personer". Resultatene fra folketellingen 1769 er utgitt i NOS B 106, og folketallet var da steget til 723 618.

Andre folketellinger