1801 1900 1900
Folk - og hus - er blitt talt i Norge i flere hundre år. Den første fullstendige folketellingen var i 1769.I 1769 ble den første fullstendige folketellingen gjennomført i Norge, og siden den gang har vi hatt 20 folketellinger her i landet. Folke- og boligtellingen 2001 var den siste tellingen som baserte seg på at folk skulle fylle ut skjema.

Men også før 1769 ble folk i Norge talt - i alle fall mennene. Her kan du lese mer om folketellingene gjennom historien: