1801 1900 1900

 Andre folketellinger:
I 1815 ble opplysningene for hvert prestegjeld samlet på ett ark. Her ser vi tellingen fra Jelsa i Ryfylke hvor befolkningstallet hadde steget fra 1505 i 1769 til 2116 i 1815. Klikk på bildet for å se listen i sin helhet.

Noe av det første de norske myndighetene gjorde etter løsrivelsen fra Danmark i 1814, var å skaffe seg oversikt over befolkningen i landet. Ved kongelig reskript av 7. mars 1815 ble det bestemt at det skulle holdes folketelling allerede 30. april 1815. I den folketellingen ble det imidlertid ikke spurt etter navn, det var bare en såkalt numerisk folketelling. Slik var det også i 1825, 1835, 1845 og 1855. Bare unntaksvis er det bevart enkelte tellingslister med personopplysninger fra disse årene.

Resultatene fra disse tellingene forteller oss blant annet at folketallet steg fra 885 431 i 1815 til 1 490 047 i 1855.