1801 1900 1900

 Andre folketellinger:
Titus Bülche førte resultatene fra de enkelte prestegjeldene inn i tabeller for hvert prosti. Dette er fra Innherad prosti og med Verdal prestegjeld øverst.
Klikk på bildet for å se listen i sin helhet.

Det første systematiske forsøket på å skaffe oversikt over befolkningen i Norge ble foretatt i årene 1663-66. Generalkirkeinspektør Titus Bülche reiste da rundt i landet og inspiserte kirkene og samlet opplysninger om dem. Etter hvert begynte han også å stille spørsmål om befolkningen, og prestene ble bedt om å sende inn opplysninger om navn, alder og stand på alle menn bosatt på landet, med unntak av Finnmark. Senere ba han fogdene om å gjøre det samme for kontrollens skyld. I første omgang ble det bare spurt etter dem som var over 12 år, men dette ble senere utvidet til å omfatte alle av mannkjønn. Den første som foretok en totalbehandling av manntallet var T.H. Aschehoug i 1848, og han kom da frem til at det totale folketall i Norge omkring 1665 må ha vært rundt 450 000.

Andre folketellinger