Lukk vinduet  


441 Private breibandsabonnement (over 128 kbit/s), etter fylke. Delen av hushald. 4. kvartal. Prosent
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Heile landet 55,2 64,2 68,5 70,8 72,7 74,9 76,7
01 Østfold 50,0 59,7 64,2 67,5 69,4 72,0 73,2
02 Akershus 60,8 70,1 73,7 75,9 78,5 79,9 81,2
03 Oslo 62,4 68,4 73,6 76,2 77,9 82,8 84,1
04 Hedmark 46,3 55,1 60,3 64,2 66,0 67,4 68,4
05 Oppland 46,9 56,7 61,1 63,7 67,1 67,6 69,2
06 Buskerud 51,0 61,6 64,8 66,8 68,7 71,0 73,4
07 Vestfold 55,1 64,2 68,8 72,5 73,5 76,0 77,0
08 Telemark 47,1 58,5 64,8 68,0 69,1 72,0 74,4
09 Aust-Agder 48,7 59,3 64,8 66,2 68,4 69,4 70,7
10 Vest-Agder 53,0 62,9 65,7 67,5 71,0 71,2 73,1
11 Rogaland 62,1 69,6 70,3 71,0 73,0 73,9 76,6
12 Hordaland 57,4 66,8 71,3 73,9 76,1 78,0 81,1
14 Sogn og Fjordane 50,1 59,9 62,0 64,4 67,2 68,5 71,9
15 Møre og Romsdal 54,5 63,2 67,8 70,4 71,4 72,6 73,7
16 Sør-Trøndelag 58,4 67,9 75,8 77,1 77,4 78,7 80,8
17 Nord-Trøndelag 51,5 64,2 65,3 63,5 66,7 69,8 70,4
18 Nordland 49,4 59,2 62,5 66,2 67,1 70,3 72,5
19 Troms Romsa 50,9 59,6 64,3 67,5 69,2 70,8 73,3
20 Finnmark Finnmárku 45,2 53,9 57,1 58,5 60,3 61,3 63,2
Kjelde: Internettmålinga, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/inet/ 

Standardtegn i tabeller