Lukk vinduet  


403 Campingplassar1. Talet på campingplassar og gjestedøgn, etter gjestene sin nasjonalitet
  Talet på plassar Gjestedøgn
  I alt Gjestene sin nasjonalitet Overnattingsmåte
  Noreg Utlandet Sverige Danmark Tyskland Telt/vogn Bubil Hytte
    1 000
1999  931 7 154 4 985 2 169  320  190  847 4 274  512 2 369
2000  920 7 148 5 054 2 094  272  198  809 4 289  512 2 347
2001  890 7 118 5 049 2 070  269  183  777 4 276  554 2 288
2002  847 7 383 5 265 2 118  266  183  790 4 506  535 2 341
2003  811 7 247 5 144 2 103  242  176  776 4 393  592 2 262
2004  794 7 648 5 498 2 150  237  175  759 4 719  627 2 301
2005  796 7 760 5 646 2 114  231  173  769 4 806  659 2 295
2006  792 8 124 5 923 2 201  235  176  732 4 999  743 2 382
2007  783 8 405 6 060 2 345  232  173  780 5 025  841 2 539
2008  797 8 632 6 303 2 329  251  182  752 5 108  888 2 636
2009  792 8 538 6 381 2 157  225  156  713 5 145  911 2 481
2010  782 8 272 6 105 2 167  244  144  708 4 940  912 2 420
2011  768 8 080 5 993 2 086  226  137  697 4 790  937 2 352
2012  771 8 239 6 205 2 034  229  138  662 1 681  975 2 419
1  Plassar med minst 8 hytter/rom eller 50 einingar og inkl. overnattingar på sesongkontrakt.
Kjelde: Overnattingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/overnatting/ 

Standardtegn i tabeller