245929
245929
Fleire hotellovernattingar
statistikk
2016-06-10T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
overnatting, Overnattingar, hotell, hyttegrender, campingplassar, vandrarheimar, gjestene sin nasjonalitet, kapasitetsutnytting, sengeplassar, hotellrom, romprisar, omsetning, ferieovernattingar, kursovernattingar, yrkesovernattingar, SvalbardReiseliv, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
true

Overnattingarapril 2016

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Fleire hotellovernattingar

I april 2016 var det 1,57 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette er 10 prosent fleire enn i den same månaden i 2015.

Overnattingar, etter overnattingsmåte og månad
April 2016Overnattingar hittil i år
Overnattingar i altNorske overnattingarUtenlandske overnattingarApril 2016
Overnattingar i alt1 985 8481 542 377443 4717 860 866
 
Hotell og liknande overnattingsbedrifter1 566 1641 235 450330 7146 157 045
Campingplassar218 031198 78819 243752 643
Hyttegrender179 20091 87887 322868 343
Vandrarheimar22 45316 2616 19282 835
Figur 1. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestane sitt bustadland

Talet på norske hotellovernattingar gjekk opp 11 prosent til 1,24 millionar i april 2016. Talet på utanlandske hotellovernattingar gjekk opp 8 prosent frå april 2015 og enda på 331 000 i april 2016.

I april 2016 var 40 prosent av overnattingane relatert til ferie- og fritidsovernatting.

Sett i høve til april 2015 gjekk losjiomsetninga på hotella opp med 11 prosent, frå 935 millionar til 1 042 millionar kroner. Gjennomsnittsprisen per rom var 10 kroner lågare enn i fjor og var 902 kroner i april i år.

Færre overnattar på campingplasser i april

• 218 000 campingovernattingar i april 2016

• 25 prosent nedgang sidan april 2015

• Norske overnattingar gjekk ned 26 prosent

• Utanlandske overnattingar gjekk ned 12 prosent

Færre overnattingar på hyttegrendene

• 179 000 hytteovernattingar

• 5 prosent færre enn april 2015

• Norske overnattingar gjekk ned 14 prosent samanlikna med april 2015

• Utanlandske overnattingar gjekk opp 7 prosent samanlikna med april 2015

Fleire overnattingar på Svalbard

• 17 000 overnattingar på Svalbard

• 3 prosent fleire enn april 2015

• 60 prosent av overnattingane var ferie- og fritidsovernattingar

Streik gir noe usikker kapasitet relatert tallÅpne og lesLukk

Riktig kapasitet og kapasitetsutnytting er heilt avhengig av at oppgåvegivar gir SSB rett informasjon om tilgjengeleg kapasitet og talet på dagar som overnattingsverksemda har halde ope. Dette er særleg viktig i ei tid der mange overnattingsverksemder har vore heilt eller delvis råka av streik. Tal som SSB har mottek for april 2016 viser at det er få som har korrigert kapasiteten. Det har ikkje vore mogleg å finne ut kor mange rom som i praksis var ute av drift grunna streiken. Nokre verksemder som var heilt stengt ei veke på grunn av streik, har redusert talet på dager verksemda var open. Det må visast varsemd med bruk og tolking av kapasitetsrelaterte tall for streikemånadene.

Asylsøkarar er ikkje med i overnattingsstatistikkenÅpne og lesLukk

SSB har fått melding om at fleire overnattingsverksemder er disponerte til å huse flyktningar i samband med flyktningekrisa. Desse verksemdene er ikkje med i overnattingsstatistikken når det gjeld den delen av aktiviteten som er knytta til losjering av flyktningane.