245673
245673
Går mot rekordår for hotellovernattingar
statistikk
2017-01-13T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
overnatting, Overnattingar, hotell, hyttegrender, campingplassar, vandrarheimar, gjestene sin nasjonalitet, kapasitetsutnytting, sengeplassar, hotellrom, romprisar, omsetning, ferieovernattingar, kursovernattingar, yrkesovernattingar, SvalbardReiseliv, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
true

Overnattingarnovember 2016

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Går mot rekordår for hotellovernattingar

Aldri før har det vore registrert så mange overnattingar i november. Til og med november 2016 er det registrert 21,4 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette er 4 prosent fleire enn same periode i 2015.

Overnattingar etter overnattingsmåte
November 2016Overnattingar hittil i år
Overnattingar i altNorske overnattingarUtenlandske overnattingarNovember 2016
Overnattingar i alt1 787 6071 488 359299 24831 681 526
 
Hotell og liknande overnattingsbedrifter1 576 9881 310 734266 25421 440 211
Campingplassar126 192113 92312 2697 370 490
Hyttegrender70 64953 22817 4212 523 831
Vandrarheimar13 77810 4743 304346 994
Figur 1. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestane sitt bustadland

I november 2016 var det 1,6 millionar overnattingar ved norske hotell, 4 prosent fleire enn i november 2015. Talet på norske hotellovernattingar gjekk opp med 5 prosent til 1,3 millionar, medan utanlandske hotellovernattingar gjekk ned med 1 prosent til 266 000.

Sett i høve til november 2015 gjekk losjiomsetninga på hotella opp med 5 prosent, frå 1 081 millionar til 1 133 millionar kroner. Gjennomsnittsprisen per rom var 932 kroner i november 2016, som er om lag 1 prosent høgare enn november 2015.

Talet på ferieovernattingar gjekk opp 16 prosent, medan kurs- og konferanseovernattingar og yrkesovernattingar gjekk ned med høvesvis 6 og 1 prosent frå november 2015. I november 2016 var 43 prosent av hotellovernattingane yrkesovernattingar.

Færre overnattingar på campingplassar

 • 126 000 campingovernattingar i november 2016
 • 4 prosent nedgang sidan november 2015
 • Norske overnattingar gjekk ned 3 prosent
 • Utanlandske overnattingar gjekk ned 12 prosent

Fleire overnattingar på hyttegrendene

 • 71 000 hytteovernattingar
 • 2 prosent oppgang frå november 2015
 • Norske overnattingar gjekk ned 2 prosent
 • Utanlandske overnattingar gjekk opp 14 prosent

Fleire ferie- og fritidsovernattingar på Svalbard

 • 5 700 overnattingar på Svalbard
 • 47 prosent oppgang frå november 2015
 • Ferie- og fritidsovernattingar auka med 90 prosent