Lukk vinduet  


393 Bygg sette i gang. Leilegheiter, etter talet på rom, og fylke. 2012
  Leilegheiter Hyblar
  I alt Med kjøken og
  1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom og over
I alt 28 983  873 4 240 9 203 6 631 3 752 4 284 1 206
                 
Østfold 1 342 17  141  504  318  184  178 57
Akershus 3 576 50  533  976  918  451  648 32
Oslo 3 696  308  949 1 149  801  261  228 81
Hedmark  687 12 62  197  178  142 96 14
Oppland  656 8 76  241  121 79  131 10
Buskerud 1 369 58  150  450  269  185  257 67
Vestfold 1 047 67 91  293  269  151  176 31
Telemark  780 15 75  250  176  123  141 9
Aust-Agder  764 15 84  212  141  118  194 3
Vest-Agder 1 099 12 96  350  296  123  222 45
Rogaland 4 344  125  595 1 303  904  591  826 4
Hordaland 2 884 15  433  972  694  410  360 15
Sogn og Fjordane  573 4 70  182  136 89 92 3
Møre og Romsdal 1 537 12 78  467  431  257  292 12
Sør-Trøndelag 2 430 20  500  999  530  259  122  499
Nord-Trøndelag  645 33  113  184  104  109  102 10
Nordland  762 80 58  252  176  108 88 59
Troms Romsa  447 15 42  110  105 76 99  219
Finnmark Finnmárku  332 7 84  112 64 34 31 26
Svalbard1 13 - 10 - - 2 1 10
1  Inkluderer berre Longyearbyen.
Kjelde: Byggjearealstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/byggeareal/ 

Standardtegn i tabeller