Lukk vinduet  


391 Bygg sette i gang. Bruksareal, etter bygningstype og fylke. 2012. 1 000 m2
  Andre bygningar enn bustadbygning
  I alt Fritidsbygning, bustadgarasje mv. Næringsbygning
  I alt Industri- og lagerbygning Fiskeri- og landbruksbygning Kontor- og forretningsbygning Samferdsels- og kommunikasjonsbygning Hotell- og restaurantbygning Undervisnings- og kulturbygning Helsebygning Fengsels-, beredskapsbygning mv.
I alt 5 520 1 494 4 026 1 110  597 1 027  302  196  591  176 27
                       
Østfold  393 51  342 86 46 54 4 6 33  112 0
Akershus  451  113  338  187 30 54 7 0 53 6 0
Oslo  420 75  345 25 1  124  118 29 45 2 3
Hedmark  296  103  193 44 55 24 2 43 22 3 -
Oppland  241  100  141 35 36 20 2 4 42 2 -
Buskerud  334  119  215 48 40 54 40 4 27 1 0
Vestfold  197 49  147 49 16 31 12 1 33 5 1
Telemark  166 80 85 19 11 32 1 3 8 9 2
Aust-Agder  176 57  119 25 21 35 5 0 26 0 6
Vest-Agder  260 90  170 32 12  103 2 0 19 0 0
Rogaland  721  113  608  181  135  134 71 16 61 10 0
Hordaland  506  158  347 92 24  157 14 4 54 1 2
Sogn og Fjordane 87 33 55 23 18 2 3 1 4 2 1
Møre og Romsdal  280 87  193 73 41 36 7 8 27 1 0
Sør-Trøndelag  399  103  297 54 36 85 1 38 60 19 3
Nord-Trøndelag  165 43  122 24 40 17 5 5 31 0 1
Nordland  220 66  154 48 23 36 5 17 25 1 0
Troms Romsa  142 38  105 39 8 20 2 15 17 0 3
Finnmark Finnmárku 64 17 47 24 4 8 0 0 4 2 5
Svalbard1 1 - 1 0 - - - - 0 - -
1  Inkluderer berre Longyearbyen.
Kjelde: Byggjearealstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/byggeareal/ 

Standardtegn i tabeller