Lukk vinduet  


318 Importverdi, etter anvendelsesområde1. Mill. kr
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
I alt  468 918,5  504 481,2  430 362,8  467 284,2  508 629,9  507 650,0
             
Investeringsvarer 95 352,9  117 816,6 92 485,4 97 205,6  107 449,8  104 434,6
Transportmidler ekskl. personbiler 24 640,2 40 312,4 22 400,3 34 638,9 26 522,8 29 434,5
Andre investeringsvarer 70 712,7 77 504,2 70 085,1 62 566,8 80 927,0 75 000,1
             
Vareinnsats  177 184,5  183 932,8  152 243,8  161 733,1  178 981,3  173 066,2
Matvarer 5 646,1 7 140,6 6 292,8 6 652,3 8 082,9 8 587,0
Deler til maskiner og transportmidler 52 129,9 57 134,1 51 519,9 46 879,4 49 345,6 50 129,4
Annen vareinnsats  119 408,5  119 658,1 94 431,1  108 201,5  121 552,8  114 349,8
             
Byggevarer 50 937,4 53 159,7 44 406,8 45 347,1 50 949,3 56 712,0
             
Energivarer 18 951,9 22 536,6 20 239,8 30 438,8 31 717,7 30 821,7
Bensin, diesel og lette fyringsoljer 4 214,9 6 835,1 6 696,1 6 262,7 7 505,6 9 399,9
Råolje og øvrige brenselsstoffer 13 439,5 14 468,6 11 758,4 18 000,1 19 130,9 20 316,6
Elektrisk strøm 1 297,6 1 232,8 1 785,4 6 176,0 5 081,2 1 105,3
             
Konsumvarer  100 090,1  104 699,2  101 195,8  106 089,0  109 779,9  111 598,6
Varige konsumvarer 25 565,3 25 286,2 21 951,4 23 352,7 23 132,4 23 057,7
Av dette transportmidler ekskl. personbiler 6 039,9 5 464,2 3 694,2 4 043,2 4 133,6 3 648,7
Mindre varige konsumvarer 28 692,2 29 911,3 29 218,4 30 574,9 32 084,1 31 308,0
Ikke-varige konsumvarer 45 832,6 49 501,7 50 026,0 52 161,4 54 563,4 57 232,9
Av dette matvarer 21 486,4 23 633,6 24 031,5 24 856,7 27 465,9 29 081,6
             
Personbiler 26 072,7 21 968,8 19 397,5 26 077,4 29 335,0 30 640,8
             
Uklassifiserte varer  329,0  367,5  393,7  393,1  417,0  376,1
1  Grupperingen følger Broad Economic Categories (BEC).
Kilde: Utenrikshandelen med varer, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/muh/ 

Standardtegn i tabeller