Lukk vinduet  


306 Import av viktige varer1. Mill. kr
Vare (SITC) 1990 2000 2005 2012
Import i alt  169 998,4  302 841,3  357 656,5  507 650,0
         
00 Levende dyr 26,8 90,4  113,5  178,6
01 Kjøtt og kjøttvarer  101,8  253,7  687,3 1 300,7
02 Meierivarer og egg  124,0  244,4  444,2  847,2
03 Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer av dette 1 233,5 3 797,2 2 493,3 3 605,3
Fisk, fersk, kjølt eller fryst  642,0 2 823,2 1 598,6 1 913,8
04 Korn og kornvarer 1 054,6 1 776,8 2 420,6 4 709,3
Hvete, umalt  217,5  222,9  192,2  859,2
05 Grønnsaker og frukt 2 327,9 3 905,1 5 420,5 8 441,2
Frukter og nøtter, friske eller tørkede 1 243,1 1 848,6 2 821,3 4 125,0
06 Sukker, sukkervarer og honning  800,9  952,4  949,2 1 412,4
07 Kaffe, te, kakao, krydderier og varer derav 1 187,0 1 670,3 2 015,7 3 092,1
08 Dyrefôr (unntatt umalt korn)  733,5 1 719,0 2 116,7 4 685,9
09 Forskjellige matvarer  452,6 1 174,2 1 631,2 4 489,8
11 Drikkevarer  570,3 1 756,0 2 599,2 4 332,9
12 Tobakk og tobakksvarer  460,5  498,7  659,8 1 665,2
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå  124,2  111,9 74,0 2,5
22 Oljefrø og oljeholdige frukter  553,2  841,1  910,6 1 736,2
Soyabønner  472,2  747,9  743,3 1 480,5
23 Rågummi, også syntetisk og regenerert 97,0 67,5 96,4  137,5
24 Tømmer, trelast og kork 1 764,7 3 999,3 4 473,1 3 809,5
25 Papirmasse og papiravfall  374,4  881,0  329,5  277,6
26 Tekstilfibrer og avfall derav  145,3  127,2  100,0  100,1
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler i.e.n. 1 084,9 1 702,3 2 059,3 2 852,9
28 Malmer og avfall av metall 8 813,5 12 478,5 17 544,1 21 932,8
Nikkelmatte, nikkeloksidsintere o.a. mellomprodukter ved fremstilling av nikkel 3 778,8 5 636,5 9 656,4 13 257,1
Aluminiumoksid, unntatt kunstig korundum 3 180,0 3 756,4 4 696,2 4 160,0
29 Animalske og vegetabilske råvarer i.e.n.  657,9 1 310,5 1 590,7 2 186,4
32 Kull, koks og briketter  958,6 1 119,6 1 228,8 1 929,9
33 Mineralolje og -produkter 5 891,0 9 208,2 12 959,7 29 251,7
Mineralolje, rå 1 661,5 1 806,3 2 841,7 6 633,5
Mineralolje, raffinerte 3 426,7 6 085,9 8 638,4 19 407,9
34 Gass, naturlig og tilvirket  626,5 1 072,8  390,1 1 079,3
Propan og butan, flytende  619,7 1 061,1  385,6 1 059,3
35 Elektrisk strøm 40,2  178,2  862,5 1 105,3
41 Animalske oljer og fett  146,8  586,1 1 025,5 2 010,6
42 Fete vegetabilske oljer og fettstoffer 76,7  272,2  625,6 2 850,1
51 Organiske kjemiske produkter 1 825,6 4 060,1 5 145,8 7 148,9
52 Uorganiske kjemiske produkter 1 248,0 1 799,7 2 844,0 4 417,2
53 Farge- og garvestoffer 1 225,1 2 394,1 2 624,8 3 077,0
Pigmenter, maling, lakk o.l.  906,5 1 564,7 2 006,0 2 565,6
54 Medisinske og farmasøytiske produkter 2 274,6 6 544,7 8 661,3 11 339,2
Legemidler, herunder veterinære legemidler 1 931,6 5 524,0 7 510,2 8 428,0
55 Flyktige oljer og parfymestoffer, toalett-, rengjørings- og pussemidler 1 564,0 3 507,2 4 044,2 5 651,5
Parfymer, kosmetikk o.a. toalettpreparater  711,3 1 800,6 2 287,9 3 275,2
Såpe, rengjørings- og polérmidler  635,3 1 068,0 1 241,1 1 783,5
56 Kunstgjødsel  612,1  931,9  978,6 2 480,9
57 Plastråstoffer 1 952,0 2 905,2 3 166,5 3 701,7
58 Plast, halvfabrikata 1 389,0 2 258,7 2 924,9 4 199,9
Rør og slanger av plast  325,4  504,3  706,8 1 092,7
Plater, duk, film, folier og bånd av plast 1 026,8 1 675,7 2 125,0 2 920,5
59 Kjemiske produkter i.e.n. 1 817,5 2 976,3 4 106,8 7 197,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn  240,5  424,3  471,4  572,4
62 Gummivarer 1 510,5 2 279,2 2 990,2 4 624,8
Nye dekk til personbiler, busser og lastebiler  688,3 1 170,7 1 692,1 2 558,1
63 Varer av tre og kork, unntatt møbler 1 217,4 2 723,5 3 988,7 5 809,5
64 Papir og papp og varer derav 4 335,2 6 879,6 6 575,1 7 253,1
Trykk- og skrivepapir, unntatt avispapir  792,9  910,4  883,4  640,7
65 Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer 3 460,0 4 472,4 4 568,0 5 565,3
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 2 355,5 3 860,1 5 444,6 7 122,1
Mineralske produkter i.e.n.  566,6  967,3 1 539,0 2 099,3
Glass  645,6  733,8  877,2 1 541,9
Keramiske produkter  327,3  517,9  513,7  527,2
67 Jern og stål 6 757,7 7 245,4 15 477,0 13 899,0
68 Metaller, unntatt jern og stål 2 716,5 6 332,3 8 115,4 9 268,9
Kopper  645,8  792,2  974,9 1 845,6
Aluminium og -legeringer, ubearbeidd  940,1 3 460,7 4 801,9 4 931,0
69 Varer av metaller i.e.n. 5 548,3 9 028,3 13 741,0 23 107,3
Ferdige konstruksjoner og deler av jern eller stål (unntatt prefabrikkerte hus) 1 031,2 1 787,8 3 016,8 7 051,9
Spiker, skruer, mutrer o.l.  496,9  738,3  963,0 1 602,2
Hånd- og maskinverktøy  765,2 1 101,1 1 417,7 1 840,7
71 Kraftmaskiner og -utstyr 2 762,0 4 439,1 6 915,1 8 871,9
Stempeldrevne forbrenningsmotorer 1 093,5 1 676,8 2 263,1 2 244,8
Roterende elektriske maskiner og apparater  632,3  863,9 1 209,1 3 218,3
72 Maskiner for spesielle industrier 6 245,3 10 223,1 13 814,5 20 732,6
Landbruksmaskiner  668,1 1 160,1 1 690,5 2 060,9
Traktorer  535,7  756,3 1 417,0 1 804,9
Anleggsmaskiner og utstyr 1 828,0 2 842,2 4 250,5 9 162,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner  761,5 1 084,2 1 181,4 1 534,7
74 Andre industrimaskiner og utstyr, i.e.n. 8 313,3 12 785,8 20 762,4 27 111,0
Varme- og kjøleutstyr, i.e.n. 1 291,8 2 007,3 6 391,9 4 180,9
75 Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr 6 535,6 15 070,1 15 926,1 16 224,7
Automatiske databehandlingsmaskiner 3 877,4 9 119,1 9 310,4 10 486,2
Deler til automatiske databehandlingsmaskiner 1 850,3 4 626,7 5 212,0 2 948,3
76 Telekommunikasjonsapparater og utstyr for opptak og gjengivelse av lyd 3 585,5 12 571,9 14 119,5 19 138,2
Fjernsynsmottakere (inkl. videomonitorer og videoprojektorer)  675,9 1 235,7 2 517,4 3 857,1
Radiomottakere  261,9  541,2  449,9  420,5
77 Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n. 8 131,2 15 300,5 17 548,4 24 906,0
Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske strømkretser 1 883,8 3 278,6 3 795,4 5 387,0
Elektriske og ikke-elektriske husholdningsartikler 1 615,0 2 914,1 3 664,0 5 270,1
78 Kjøretøyer for veg 9 571,0 25 127,4 37 061,2 51 374,8
Personbiler og stasjonsvogner 4 076,4 13 524,5 19 949,4 30 640,8
79 Andre transportmidler 24 857,5 38 342,8 13 877,0 24 035,1
Fly 4 312,5 10 025,6  189,0 5 472,0
Skip over 100 bruttotonn 13 644,9 16 170,1 5 689,4 8 422,3
Oljeplattformer 3 592,3 5 437,5 1 052,8 0,0
81 Prefabrikkerte bygninger, sanitær-, varme- og lysutstyr 1 005,6 2 259,9 3 386,7 5 922,3
Belysningsarmatur, i.e.n.  715,5 1 443,7 1 803,7 2 829,5
82 Møbler og deler 3 015,4 6 298,6 8 628,3 12 217,3
83 Reiseeffekter, vesker o.l.  386,5  685,8  714,6 1 280,8
84 Klær og tilbehør til klær 7 690,0 11 341,4 11 900,5 15 522,1
Klær for herrer eller gutter, unntatt av trikotasje 1 427,6 1 953,8 2 064,1 2 476,6
Klær for damer eller piker, unntatt av trikotasje 2 336,4 2 606,8 2 735,8 3 276,6
85 Fottøy 1 544,1 2 178,8 2 833,4 3 920,0
88 Fotografiske og optiske artikler, i.e.n., ur 1 448,4 2 454,3 2 198,2 2 255,0
Ur  252,1  390,8  352,0  513,9
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 8 579,2 15 107,4 18 192,9 23 749,5
Våpen og ammunisjon 1 036,8  887,6  583,9 1 835,5
Trykksaker 1 735,7 2 929,0 3 092,8 3 705,9
Varer av plast i.e.n. 2 187,3 3 482,8 4 847,1 6 683,4
Musikkinstrumenter, deler og tilbehør 1 298,4 2 944,3 3 089,5 3 007,0
90 Varer og transaksjoner, ikke gruppert andre steder i SITC  225,4  488,0  143,9 1 549,2
1  Grupperingen følger SITC - Standard International Trade Classification.
Kilde: Utenrikshandelen med varer, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/muh/ 

Standardtegn i tabeller