Lukk vinduet  


202 Bebodde boliger, etter utvalgte kjennetegn for boligstandard og fylke. 19. november 2011. Antall og prosent
  Bebodde boliger i alt Boligen bygd etter 1970 Boligen ligger i bygning med
3 etasjer eller mer uten heis
Husholdningen eier boligen
Hele landet 2 205 191 52,7 6,4 77,2
         
Østfold  124 011 48,4 3,6 80,1
Akershus  230 111 59,8 4,8 81,8
Oslo  305 715 42,0 23,3 69,6
Hedmark 87 476 51,6 2,0 79,4
Oppland 84 025 49,0 1,1 77,2
Buskerud  117 107 53,5 4,1 78,8
Vestfold  105 562 50,7 2,9 79,7
Telemark 76 888 45,7 2,9 80,9
Aust-Agder 48 096 55,1 1,9 80,4
Vest-Agder 74 809 55,1 3,8 79,0
Rogaland  184 260 60,9 3,1 79,6
Hordaland  213 588 53,6 6,4 76,3
Sogn og Fjordane 44 339 57,8 1,3 75,3
Møre og Romsdal  109 027 53,8 2,9 78,2
Sør-Trøndelag  133 995 52,9 6,9 74,4
Nord-Trøndelag 56 611 56,0 1,5 78,2
Nordland  105 301 52,6 2,3 78,5
Troms Romsa 70 610 62,1 3,5 73,9
Finnmark Finnmárku 32 627 53,2 0,9 74,4
Svalbard 1 033 89,5 3,3 7,8
Kilde: Folke- og boligtellingen 2011, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/fobbolig 

Standardtegn i tabeller