Lukk vinduet  


153 Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbrudd. 2011
Type hovedlovbrudd1 Alle typer reaksjoner Betinget påtaleunnlatelse Samfunnstjeneste/samfunnsstraff Forenklet forelegg Forelegg Bot ved dom Betinget fengsel Betinget fengsel og bot Ubetinget fengsel2 Ubetinget og betinget fengsel
Alle typer lovbrudd  316 901 2 716 2 521  237 586 55 525 1 985 1 817 4 363 8 261 2 080
                     
Forbrytelser 33 202 1 246 2 156 - 17 610  521 1 698 1 962 5 942 2 020
Forbrytelse mot straffeloven 23 976  808 2 030 - 10 155  340 1 571 1 678 5 429 1 918
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  714 10  161 - 1 - 60 42  359 81
Vold mot offentlig tjenestemann  595 10  134 - - - 50 32  304 65
Annet  119 - 27 - 1 - 10 10 55 16
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred  134 17 5 - 87 2 6 6 8 3
Innbrudd  121 14 4 - 80 2 6 5 7 3
Annet 13 3 1 - 7 - - 1 1 -
Allmennfarlig forbrytelse 8 253  163  532 - 4 462  122  445  786 1 352  386
Forsettlig forvoldelse av ildebrann 11 - - - - - - - 5 1
Uaktsom forvoldelse av ildebrann 3 - 1 - - 1 1 - - -
Narkotikaforbrytelse 7 195  141  430 - 4 275  116  420  785  795  233
Grov narkotikaforbrytelse  816 -  100 - - - 18 -  546  152
Annet  228 22 1 -  187 5 6 1 6 -
Falsk forklaring  141 - 15 - 1 - 18 13 86 8
Falsk anklage 75 1 13 - 5 - 7 7 22 20
Pengefalsk 8 - - - - - 4 - 1 3
Dokumentfalsk 1 046 87 47 -  473 10 51 69  265 44
Seksualforbrytelse  955 17 31 -  471 11 36 30  233  108
Voldtekt 97 1 - - - - 1 - 61 23
Voldtektsforsøk 11 - - - - - - - 9 1
Seksuell omgang med barn  171 1 21 - - - 9 1 95 40
Seksuell omgang med barn under 10 år 21 - 1 - - - - - 16 3
Seksuell omgang med barn under 14 år 66 - 6 - - - 4 - 30 23
Seksuell omgang med barn under 16 år 84 1 14 - - - 5 1 49 14
Annen seksuell omgang 18 - - - - - 1 - 14 2
Pornografi 75 2 4 - 23 - 7 7 7 25
Annet  583 13 6 -  448 11 18 22 47 17
Forbrytelse mht. familieforhold  213 8 10 - 1 2 15 9 95 72
Forbrytelse mot den personlige frihet  734 42 90 - 98 4 98 36  256  109
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred3 3 408  162  255 - 1 335 96  177  137  894  335
Legemsfornærmelse3 2 327  157  140 - 1 334 93  140  118  250 95
Legemsbeskadigelse  943 5  112 - 1 1 29 5  564  221
Grov legemsbeskadigelse 5 - - - - - - - 4 1
Drapsforsøk 18 - - - - - - - 12 1
Drap 22 - - - - - - - 15 -
Uaktsomt drap 32 - - - - 2 2 1 18 9
Annet 61 - 3 - - - 6 13 31 8
Underslag  364 18 61 -  112 3 53 43 32 42
Tyveri 4 539  161  382 - 1 930 25  273  263 1 119  384
Simpelt tyveri 2 498  105 89 - 1 713 19  111  105  266 89
Grovt tyveri 1 641 31  246 -  155 2  128 79  739  260
Brukstyveri av motorkjøretøy  400 25 47 - 62 4 34 79  114 35
Utpressing og ran  312 - 79 - 1 - 12 2  151 64
Utpressing 16 - 1 - 1 - 1 - 10 3
Ran  229 - 70 - - - 10 2 98 49
Grovt ran 66 - 8 - - - 1 - 42 12
Utpressing og ran, diverse 1 - - - - - - - 1 -
Bedrageri og utroskap 1 290 22  248 -  184 7  214  156  298  161
Forbrytelse i gjeldsforhold 16 - 2 - 2 - 1 1 7 3
Skadeverk  750 63 33 -  512 32 29 22 42 17
Simpelt skadeverk  685 63 13 -  507 32 22 20 23 5
Grovt skadeverk 65 - 20 - 5 - 7 2 19 12
Heleri og etterfølgende bistand 1 009 37 65 -  468 26 71 56  208 78
Heleri  846 31 58 -  425 22 63 50  144 53
Grovt heleri 91 1 4 - 1 - 5 3 58 19
Annet 72 5 3 - 42 4 3 3 6 6
Annen forbrytelse mot straffeloven3 15 - 1 - 12 - 1 - 1 -
                     
Forbrytelse mot lov om legemidler 7 423  381 22 - 6 428  141 21  177  239 14
Narkotika, bruk 4 571  314 17 - 3 787 89 13  146  194 11
Narkotika, besittelse 2 847 66 5 - 2 638 52 8 31 44 3
Narkotika, diverse 5 1 - - 3 - - - 1 -
                     
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift 43 1 2 - 5 - 3 2 15 15
                     
Forbrytelse mot ligningsloven  279 3 - -  263 4 2 2 1 4
                     
Forbrytelse mot tolloven  152 2 - - 38 - 4 9 94 5
                     
Forbrytelse mot alkoholloven 1 - - - 1 - - - - -
                     
Forbrytelse mot andre lover 1 328 51  102 -  720 36 97 94  164 64
                     
Forseelser  283 699 1 470  365  237 586 37 915 1 464  119 2 401 2 319 60
Forseelse mot straffeloven 11 035 1 008 - - 9 576  317 18 19 86 11
Skadeverk  102 11 - - 86 3 2 - - -
Naskeri 4 139  619 - - 3 470 42 3 3 2 -
Forseelse mot den alminnelige orden og fred 4 153  118 - - 3 877  146 3 4 5 -
Telefonsjikane  147 22 - -  109 9 - 2 2 3
Annet 2 494  238 - - 2 034  117 10 10 77 8
                     
Forseelse mot veitrafikkloven  245 776  259  342  218 840 21 029  799 70 2 269 2 132 36
Promillekjøring 3 824 8 42 -  404 54 19 1 604 1 666 27
Annet  241 952  251  300  218 840 20 625  745 51  665  466 9
                     
Forseelse mot løsgjengerloven                    
                     
Forseelse mot politivedtektene 2 686 25 - - 2 553  105 2 - 1 -
                     
Forseelse mot lov om merverdiavgift  130 3 - -  123 4 - - - -
                     
Forseelse mot tolloven 20 455 18 - 18 746 1 624 16 5 27 18 1
                     
Forseelse mot alkoholloven  674 23 2 -  631 8 3 5 - 2
                     
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  103 - - - 99 3 - 1 - -
                     
Forseelse mot andre lover 2 840  134 21 - 2 280  212 21 80 82 10
1  Type lovbrudd uten enhet er utelatt, jf. tabell over anmeldte lovbrudd.
2  Omfatter 2 326 ubetinget fengsel og bot.
3  Omfatter 22 forvaringsdommer, 22 dommer med tvungent psykisk helsevern, to dommer med tvungen omsorg og en dom med rettighetstap.
Kilde: Straffereaksjoner, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/straff/ 

Standardtegn i tabeller