Lukk vinduet  


150 Siktede personer, etter hovedlovbruddskategori og alder. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Hovedovbruddskategori og alder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  Absolutte tall
Alle siktede 77 455 83 780 84 701 85 269 88 802 85 875 82 809 83 635 81 787
Siktede for forbrytelser 32 690 36 121 36 169 35 992 37 017 34 938 34 304 35 888 37 048
Siktede for forseelser 44 765 47 659 48 532 49 277 51 785 50 937 48 505 47 747 44 739
                   
  Per 1 000 innbyggere
Alle siktede                  
Alle aldre1 18,07 19,41 19,46 19,42 19,99 19,08 18,18 18,14 17,49
5-14 år 5,31 5,90 5,59 5,88 6,73 6,57 6,21 5,34 4,39
15-17 år 37,25 41,13 39,43 36,62 39,46 37,54 33,50 30,77 27,44
18-20 år 65,58 67,81 63,79 62,65 63,74 58,52 55,92 55,29 50,76
21-24 år 48,22 51,58 51,87 51,78 52,90 48,06 45,42 44,73 42,76
25-29 år 35,03 37,84 38,14 37,38 38,36 36,05 34,89 35,42 34,55
30-39 år 25,13 26,81 27,24 27,29 27,51 26,21 25,02 25,26 25,23
40-49 år 16,25 17,73 18,82 19,18 19,40 18,93 18,60 18,71 18,42
50-59 år 8,70 9,63 10,07 10,39 10,40 10,84 10,14 10,69 10,72
60 år og over 3,42 3,76 3,82 3,94 4,10 4,01 3,76 3,96 3,95
Uoppgitt .. .. .. .. .. .. .. .. ..
                   
Siktede for forbrytelser                  
Alle aldre1 7,63 8,37 8,31 8,20 8,33 7,76 7,53 7,78 7,92
5-14 år 2,93 3,22 2,94 3,27 3,75 3,71 3,31 3,03 2,47
15-17 år 18,87 20,83 19,58 18,35 19,61 18,79 17,24 16,55 15,10
18-20 år 30,63 32,85 29,88 28,63 28,67 26,03 25,55 26,17 24,64
21-24 år 23,23 25,65 25,59 24,47 24,61 21,78 21,43 22,11 22,34
25-29 år 16,26 17,92 17,99 17,81 18,09 16,38 16,26 17,36 17,68
30-39 år 10,66 11,80 12,04 11,75 11,81 10,87 10,59 11,20 12,23
40-49 år 6,00 6,58 6,98 7,21 6,85 6,53 6,53 6,64 7,16
50-59 år 1,90 2,18 2,58 2,72 2,69 2,81 2,64 2,91 3,29
60 år og over 0,36 0,42 0,44 0,45 0,50 0,50 0,45 0,52 0,58
Uoppgitt .. .. .. .. .. .. .. .. ..
                   
Siktede for forseelser                  
Alle aldre1 10,44 11,04 11,15 11,22 11,65 11,32 10,65 10,35 9,57
5-14 år 2,38 2,68 2,65 2,61 2,98 2,86 2,90 2,31 1,92
15-17 år 18,38 20,29 19,85 18,27 19,85 18,75 16,26 14,22 12,34
18-20 år 34,95 34,96 33,91 34,02 35,07 32,49 30,37 29,12 26,11
21-24 år 24,99 25,93 26,28 27,31 28,30 26,28 23,99 22,62 20,42
25-29 år 18,77 19,92 20,15 19,57 20,26 19,66 18,63 18,05 16,88
30-39 år 14,46 15,00 15,21 15,54 15,70 15,34 14,43 14,05 13,00
40-49 år 10,25 11,16 11,84 11,98 12,55 12,41 12,06 12,06 11,26
50-59 år 6,80 7,45 7,49 7,67 7,70 8,03 7,50 7,78 7,43
60 år og over 3,06 3,34 3,38 3,49 3,61 3,51 3,31 3,44 3,37
Uoppgitt .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Per 1 000 innbyggere 5 år og over.
Kilde: Lovbrudd, etterforskede, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lovbrudde/ 

Standardtegn i tabeller