Lukk vinduet  


105 Folkemengde etter alder og etter fylke per 1. januar. Registrert 2013. Framskrevet 2015-20601
Alder Absolutte tall. 1 000 Prosent
2013 2015 2020 2040 2060 2013 2015 2020 2040 2060
I alt 5 051 5 184 5 511 6 400 6 928  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                     
 0- 4  313  320  349  363  391 6,2 6,2 6,3 5,7 5,6
 5- 9  306  317  333  370  395 6,1 6,1 6,0 5,8 5,7
10-14  308  309  328  383  393 6,1 6,0 6,0 6,0 5,7
15-19  326  327  321  390  389 6,5 6,3 5,8 6,1 5,6
20-24  339  346  350  385  391 6,7 6,7 6,3 6,0 5,6
25-29  331  352  387  383  407 6,6 6,8 7,0 6,0 5,9
30-34  335  346  386  391  426 6,6 6,7 7,0 6,1 6,2
35-39  346  343  368  391  434 6,8 6,6 6,7 6,1 6,3
40-44  377  375  356  413  424 7,5 7,2 6,5 6,5 6,1
45-49  359  375  382  424  406 7,1 7,2 6,9 6,6 5,9
50-54  327  337  376  398  398 6,5 6,5 6,8 6,2 5,7
55-59  309  315  333  364  384 6,1 6,1 6,0 5,7 5,5
60-64  285  287  306  340  392 5,6 5,5 5,6 5,3 5,7
65-69  264  277  274  349  389 5,2 5,4 5,0 5,5 5,6
70-74  174  197  259  329  354 3,5 3,8 4,7 5,1 5,1
75-79  131  139  176  272  311 2,6 2,7 3,2 4,3 4,5
80-84  108  105  113  219  266 2,1 2,0 2,0 3,4 3,8
85-  114  115  114  237  378 2,2 2,2 2,1 3,7 5,5
                     
 0- 5  375  386  417  436  470 7,4 7,4 7,6 6,8 6,8
 6-12  427  436  464  525  553 8,4 8,4 8,4 8,2 8,0
13-15  190  190  193  232  234 3,8 3,7 3,5 3,6 3,4
16-19  262  263  257  312  311 5,2 5,1 4,7 4,9 4,5
20-64 3 007 3 076 3 243 3 489 3 663 59,5 59,3 58,9 54,5 52,9
65-66  117  111  114  140  156 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2
67-  673  722  822 1 266 1 541 13,3 13,9 14,9 19,8 22,3
                     
Østfold  282  289  306  360 ¨ 5,6 5,6 5,6 5,6 ¨
Akershus  566  585  631  764 ¨ 11,2 11,3 11,4 11,9 ¨
Oslo  624  653  711  834 ¨ 12,4 12,6 12,9 13,0 ¨
Hedmark  194  197  204  229 ¨ 3,8 3,8 3,7 3,6 ¨
Oppland  187  191  198  221 ¨ 3,7 3,7 3,6 3,5 ¨
Buskerud  269  277  297  355 ¨ 5,3 5,3 5,4 5,5 ¨
Vestfold  239  245  260  304 ¨ 4,7 4,7 4,7 4,8 ¨
Telemark  171  173  179  198 ¨ 3,4 3,3 3,2 3,1 ¨
Aust-Agder  113  117  126  152 ¨ 2,2 2,3 2,3 2,4 ¨
Vest-Agder  176  181  195  235 ¨ 3,5 3,5 3,5 3,7 ¨
Rogaland  452  465  503  607 ¨ 9,0 9,0 9,1 9,5 ¨
Hordaland  498  512  547  650 ¨ 9,9 9,9 9,9 10,2 ¨
Sogn og Fjordane  109  110  113  122 ¨ 2,2 2,1 2,1 1,9 ¨
Møre og Romsdal  259  265  279  314 ¨ 5,1 5,1 5,1 4,9 ¨
Sør-Trøndelag  303  309  328  380 ¨ 6,0 6,0 6,0 5,9 ¨
Nord-Trøndelag  134  137  142  157 ¨ 2,7 2,6 2,6 2,5 ¨
Nordland  240  242  248  261 ¨ 4,7 4,7 4,5 4,1 ¨
Troms Romsa  160  162  167  177 ¨ 3,2 3,1 3,0 2,8 ¨
Finnmark Finnmárku 75 75 77 80 ¨ 1,5 1,4 1,4 1,3 ¨
1  Tabellen viser resultater fra ett av mange alternativer (alternativ MMMM) publisert i juni 2012. I dette er det forutsatt en fruktbarhet som etter noen år stabiliserer seg på 1,89 barn per kvinne, økt levealder med 7 år for menn og 6 år for kvinner innen 2060, brutto innvandring som først stiger til 77 000 fram mot 2016 og synker til 47 000 innen 2040 og videre til 42 000 innen 2060. Innenlands flyttemønster er forutsatt som i årene 2007-2011. Nye befolkningsframskrivinger vil neste gang bli publisert i juni 2014.
Kilde: Befolkningsframskrivinger, nasjonale og regionale tall, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/folkfram/ 

Standardtegn i tabeller