Lukk vinduet  


97 Gjennomsnittsalder1 ved giftermålet. Ekteskap mellom ulike kjønn
År Årsgjennomsnitt Alle vigde Ugifte2 Før gifte3 Beregnet prosent ugifte4 ved 50 år
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
1961-1965 27,8 24,5 26,4 23,4 43,7 38,3 7,6 3,6
1966-1970 26,5 23,7 25,3 22,8 41,9 37,3 7,7 4,6
1971-1975 26,5 23,8 25,2 22,8 40,2 36,2 10,9 6,0
1976-1980 27,5 24,7 25,9 23,3 39,0 35,6 17,8 11,8
1981-1985 28,8 25,9 26,8 24,2 40,2 36,6 25,9 19,5
1986-1990 30,4 27,4 28,2 25,5 41,6 37,7 32,5 26,5
1991-1995 32,1 29,0 29,5 26,9 43,3 39,2 40,3 35,1
1996-2000 34,2 31,1 31,1 28,6 45,4 41,5 37,3 32,5
2001-2005 36,0 32,5 32,6 29,8 47,0 43,1 39,3 35,3
2006-2010 37,2 33,8 33,8 30,9 48,6 44,7 39,6 36,3
2001 35,3 32,1 32,0 29,3 46,4 42,8 38,5 34,3
2002 35,5 32,1 32,2 29,5 46,6 42,4 37,0 33,6
2003 35,8 32,4 32,5 29,7 47,2 43,0 40,0 35,7
2004 36,3 32,8 32,9 30,0 47,1 43,4 40,4 36,5
2005 36,7 33,3 33,2 30,4 47,8 43,9 40,5 36,2
2006 36,9 33,5 33,4 30,6 48,0 44,1 41,7 38,5
2007 37,2 33,7 33,7 30,8 48,3 44,3 39,4 35,7
2008 37,6 34,2 34,1 31,2 48,9 45,1 37,2 33,4
2009 37,3 33,8 33,8 31,0 49,0 45,0 38,9 35,8
2010 37,2 33,6 33,8 30,9 49,0 45,2 41,0 38,2
2011 37,7 34,0 34,0 31,1 49,6 45,5 43,0 40,0
1  Alderen er det observerte gjennomsnittet for dem som faktisk giftet seg i perioden/året, og er derfor påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene.
2  Ikke tidligere gift.
3  Skilte og enker/enkemenn.
4  Under forutsetning av at et tenkt kull ugifte personer i alderen 15 år gjennomlever de aldersavhengige giftermålshyppighetene observert i vedkommende år, og at dødsfall ikke forekommer. Prosentene er ikke påvirket av variasjoner i årskullene. Fra og med 1996 er det tatt i bruk en ny beregningsmodell for prosent ugifte ved alder 50 år. Nye tall er beregnet tilbake til 1991. Omleggingen fører til at andelene ikke er direkte sammenlignbare med tall for tidligere år.
Kilde: Ekteskap og skilsmisser, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/ekteskap/ 

Standardtegn i tabeller