Lukk vinduet  


50 Folkemengd, landareal og folketettleik, etter fylke
  Folkemengd 1. januar1 Landareal. km2 Innb. per km2 2013
  1961 1971 1981 1991 2001 2012 2013
Hovudlandet 3 594 771 3 888 305 4 092 340 4 249 830 4 503 436 4 985 870 5 051 275 2 305 470 17
                   
Østfold  202 751  221 386  233 301  238 345  251 032  278 352  282 000 3 922 72
Akershus  234 323  324 390  369 193  418 114  471 988  556 254  566 399 4 620  123
Oslo  475 663  481 548  452 023  461 644  508 726  613 285  623 966  427 1 462
Hedmark  177 324  179 204  187 223  187 314  187 999  192 791  193 719 26 244 7
Oppland  166 303  172 479  180 765  182 593  183 419  187 147  187 254 23 878 8
Buskerud  168 351  198 852  214 571  225 261  238 833  265 164  269 003 13 870 19
Vestfold  174 382  175 402  186 691  198 354  215 030  236 424  238 748 2 157  111
Telemark  149 943  156 778  162 050  162 869  165 595  170 023  170 902 13 894 12
Aust-Agder 77 066 80 839 90 629 97 314  102 714  111 495  112 772 8 353 14
Vest-Agder  109 083  124 171  136 718  145 091  156 878  174 324  176 353 6 706 26
Rogaland  239 052  268 684  305 490  337 906  375 225  443 115  452 159 8 605 53
Hordaland  341 303  373 843  391 463  411 022  438 312  490 570  498 135 14 554 34
Sogn og Fjordane 99 957  100 933  105 924  106 614  107 590  108 201  108 700 17 709 6
Møre og Romsdal  213 286  223 709  236 062  238 278  243 810  256 628  259 404 14 614 18
Sør-Trøndelag  211 819  234 022  244 760  251 076  264 865  297 950  302 755 17 909 17
Nord-Trøndelag  116 760  117 998  125 835  127 226  127 261  133 390  134 443 20 881 6
Nordland  237 530  240 951  244 493  239 403  238 295  238 320  239 611 36 194 7
Troms Romsa  127 771  136 805  146 818  146 816  151 777  158 650  160 418 24 950 6
Finnmark Finnmárku 72 104 76 311 78 331 74 590 74 087 73 787 74 534 45 984 2
1  Tala gjeld fylkesinndelinga i det aktuelle året. Personar på Jan Mayen og i norske busetjingar på Svalbard er som regel registrert busette i ein norsk kommune.
2  Gjeld hovudlandet. Arealet for heile landet er utrekna på nytt 1. januar 2008.
Kjelde: Folkemengd, Statistisk sentralbyrå og Statens kartverk.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/folkemengde/ 

Standardtegn i tabeller