Lukk vinduet  


46 Avfallsmengder, etter materiale, kjelde og handsaming. 1 000 tonn
  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
I alt1 7 100 8 176 8 298 8 457 8 737 8 902 9 383 9 696 10 164 10 153 9 204 9 454 9 890
                           
Etter materiale                          
Vanleg avfall 6 529 7 564 7 702 7 855 7 931 8 005 8 415 8 595 9 107 9 057 8 188 8 292 8 631
Papir, papp og kartong 1 037 1 118 1 103 1 086 1 085 1 145 1 198 1 247 1 254 1 196 1 136 1 107 1 085
Metall  593  758  798  860  874  870  920 1 017 1 080 1 119  942 1 066 1 096
Plast  377  414  418  413  405  403  413  442  466  483  443  439  478
Glas  187  199  208  217  228  231  226  225  236  240  217  209  214
Treavfall 1 334 1 300 1 330 1 360 1 412 1 484 1 584 1 653 1 810 1 858 1 629 1 660 1 815
Tekstilar  115  120  119  118  118  119  121  123  128  133  115  117  113
Våtorganisk avfall 1 079 1 256 1 260 1 293 1 253 1 345 1 421 1 433 1 528 1 534 1 408 1 493 1 452
Betong  525  651  686  694  653  626  743  707  840  850  759  684  710
Slam  248  264  272  279  283  262  253  248  238  219  214  204  227
Anna 1 034 1 484 1 508 1 535 1 620 1 520 1 536 1 500 1 527 1 425 1 325 1 313 1 441
Farleg avfall  573  611  596  602  806  898  970 1 102 1 056 1 097 1 017 1 162 1 259
                           
Etter kjelde                          
Hushald2 1 250 1 546 1 602 1 715 1 770 1 852 1 944 2 042 2 132 2 184 2 135 2 187 2 293
Jordbruk, skogbruk og fiske  109  131  121  113  109  125  134  129  131  144  142  156  151
Bergverksdrift og utvinning 83  120  125  158  126  158  176  203  208  184  237  376  438
Industri 3 047 3 249 3 174 3 101 3 190 3 195 3 066 3 062 3 127 2 919 2 579 2 657 2 674
Kraft- og vassforsyning 10 14 19 26 31 32 40 44 43 39 33 39 45
Byggje- og anleggsverksemd  897 1 162 1 279 1 361 1 395 1 429 1 694 1 592 1 905 1 927 1 705 1 544 1 608
Tenesteytande næringar  824 1 105 1 155 1 182 1 215 1 310 1 383 1 486 1 517 1 618 1 329 1 366 1 439
Avlaups- og renovasjonsverksemd  175  213  239  280  354  286  306  305  323  323  344  322  444
Anna eller uspesifisert kjelde  705  634  583  522  547  516  640  833  776  815  700  807  796
                           
Etter handsaming3                          
Sendt til materialattvinning 1 849 2 350 2 453 2 557 2 587 2 653 2 734 2 895 3 089 3 158 2 897 3 090 3 830
Biologisk handsaming 57  234  292  285  277  351  324  347  440  455  438  446  401
Energiutnytting 1 184 1 271 1 373 1 461 1 579 1 653 1 823 1 933 2 004 2 130 1 964 2 253 2 856
Brukt som fyllmasse eller dekkmasse  313  480  354  242  132  214  210  431  365  311  255  226  205
Forbrenning utan energiutnytting  201  286  319  342  369  377  452  456  470  472  443  557  634
Deponering 2 194 2 168 2 037 1 998 2 002 2 008 1 996 1 962 1 998 1 902 1 375 1 350  820
Anna handsaming 71 75 74 74 99  172  155 56 78 96  165  191  441
Anna eller uspesifisert handsaming 1 231 1 311 1 396 1 498 1 691 1 475 1 689 1 616 1 719 1 629 1 666 1 340  704
1  Avfallsmengder frå skip (over 100 brt) og store konstruksjonar, for eksempel oljeplattformer, er rekna som gjennomsnitt for heile perioden 1995- 2011. Trykkimpregnert tre er rekna som treavfall fram til 2002 og farleg avfall frå 2003.
2  Omfattar også bilvrak og papir til opptenning.
3  Eksportert avfall er ført under den handsamingsforma som avfallet går til i utlandet, dersom denne handsamingsforma er kjent. Er handsamingsforma i utlandet ukjent, blir det eksporterte avfallet ført under kategorien anna eller uspesifisert handsaming. Importert avfall er ikkje med i statistikken.
Kjelde: Avfallsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/avfregno/ 

Standardtegn i tabeller