Lukk vinduet  


5 Stortingsval. Godkjende røyster, etter parti/valliste
Parti/valliste Røyster
1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009
I alt 2 301 110 2 495 076 2 601 817 2 647 604 2 461 949 2 584 161 2 521 820 2 638 263 2 682 903
                   
Det norske Arbeidarparti  972 434  925 087 1 061 712  907 393  908 724  904 362  612 632  862 456  949 049
Framstegspartiet 43 351  113 135 96 797  345 185  154 497  395 376  369 236  581 896  614 717
Høgre  569 839  792 573  791 537  588 682  419 373  370 441  534 852  371 948  462 458
Kristeleg Folkeparti  285 569  233 711  214 969  224 852  193 885  353 082  312 839  178 885  148 748
Senterpartiet  197 298  164 473  171 770  171 269  412 187  204 824  140 287  171 063  165 006
Sosialistisk Venstreparti 96 248  125 353  141 950  266 782  194 633  155 307  316 397  232 971  166 361
Venstre 74 669 97 343 81 202 84 740 88 985  115 077 98 486  156 113  104 144
Pensjonistpartiet . . 7 846 7 863 25 835 16 031 17 940 13 556 11 900
Raudt1 14 515 18 602 14 818 22 139 26 360 43 252 30 015 32 355 36 219
Fedrelandspartiet . . . . 11 694 3 805 2 353 . .
Miljøpartiet Dei Grøne . . . 10 136 3 054 5 884 3 785 3 652 9 286
Noregs Kommunistiske Parti 8 448 7 154 4 245 .  361 1 979 1 726 1 070  697
Kvit Valallianse2 . . . 8 963 1 952  463 . . .
Det Liberale Folkepartiet3 33 029 13 896 12 958  470  725  258  166  213  350
Tverrpolitisk Kyst- og Distriktsparti5 . . . . . 9 195 1 052 . .
Kystpartiet . . . . . . 44 010 21 948 5 341
Andre lister4 5 710 3 749 2 013 9 130 19 684 4 825 36 044 10 137 8 627
                   
  Prosent
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                   
Det norske Arbeidarparti 42,3 37,2 40,8 34,3 36,9 35,0 24,3 32,7 35,4
Framstegspartiet 1,9 4,5 3,7 13,0 6,3 15,3 14,6 22,1 22,9
Høgre 24,8 31,7 30,4 22,2 17,0 14,3 21,2 14,1 17,2
Kristeleg Folkeparti 12,4 9,4 8,3 8,5 7,9 13,7 12,4 6,8 5,5
Senterpartiet 8,6 6,7 6,6 6,5 16,7 7,9 5,6 6,5 6,2
Sosialistisk Venstreparti 4,2 4,9 5,5 10,1 7,9 6,0 12,5 8,8 6,2
Venstre 3,2 3,9 3,1 3,2 3,6 4,5 3,9 5,9 3,9
Pensjonistpartiet . . 0,3 0,3 1,0 0,6 0,7 0,5 0,4
Raudt1 0,6 0,7 0,6 0,8 1,1 1,7 1,2 1,2 1,4
Fedrelandspartiet . . . . 0,5 0,1 0,1 . .
Miljøpartiet Dei Grøne . . . 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3
Noregs Kommunistiske Parti 0,4 0,3 0,2 . 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Kvit Valallianse2 . . . 0,3 0,1 0,0 . . .
Det Liberale Folkepartiet3 1,4 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tverrpolitisk Kyst- og Distriktsparti5 . . . . . 0,4 0,0 . .
Kystpartiet . . . . . . 1,7 0,8 0,2
Andre lister4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,8 0,2 1,4 0,4 0,5
1  1989: Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet, 1993: Raud Valallianse, 2007: Endra namn til Raudt.
2  Nytt parti 1997 (Stopp Innvandringa/Hjelp framandkulturelle heim). Før 1997: Stopp Innvandringa.
3  1973-1977: Det Nye Folkepartiet. 1989: Dei liberale - Europapartiet.
4  1977: Ikkje-sosialistiske felleslister oppløyst. 1989: Av dette Aune-lista 8 817.
5  1997: Tverrpolitisk Folkevalde.
Kjelde: Valstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/stortingsvalg/ 

Standardtegn i tabeller