00.Generelle emner
01.Naturressurser og miljø
02.Befolkning
03.Helse, sosiale forhold og kriminalitet
04.Utdanning
05.Personlig økonomi og boforhold
06.Arbeidsliv
07.Fritid, kultur og sport
08.Priser og indekser
09.Nasjonalregnskap og utenrikshandel
10.Næringsvirksomhet
11.Finansmarkeder
12.Offentlige finanser
    Geografiske forhold

Stikkord
Om Statistisk Śrbok 2013