Statistisk årbok 2013:

Oversikt over geografiske forhold

Norgeskart

I. Geografi i tekst og tall

Kongeriket Norge består av hovedlandet, øygruppa Svalbard og øya Jan Mayen.

Hovedlandet består av det norske fastlandet og alle øyer, holmer og skjær innenfor grunnlinjen.

Svalbard består av Bjørnøya, Spitsbergen, Nordaustlandet, Barentsøya, Edgeøya, Kong Karls Land, Hopen, Prins Karls Forland, Kvitøya og alle andre øyer, holmer og skjær mellom 74° og 81° nordlig bredde (n.br.) og 10° og 35° østlig lengde (ø.l.). Norge er i Svalbardtraktaten (traktat av 9. februar 1920) tilkjent full og uinnskrenket suverenitet over Svalbard, med de begrensninger som følger av traktaten. Svalbard er ifølge lov av 17. juli 1925 en del av Kongeriket Norge.

Jan Mayen er ei øy i det nordlige Atlanterhavet. Den ble lagt inn under norsk statsvelde 8. mai 1929, og utgjør ifølge lov av 27. februar 1930 nr. 2 en del av Kongeriket Norge.

De antarktiske områdene Bouvetøya, Peter I Øy og Dronning Maud Land (20° v.l. - 45° ø.l.) er biland. De ble lagt inn under norsk statsvelde ved henholdsvis lov av 27. februar 1930 nr. 3, stortingsvedtak av 23. april 1931 og kongelig kunngjøring av 14. januar 1939. Bilandene er underlagt norsk statshøyhet, men er ikke en del av Kongeriket Norge

Avgrensning i Hovedlandet med øyer Hovedlandets fastland Kongeriket Norge
Nord Knivskjelodden på Magerøya i Nordkapp 71° 11' 09'' n.br. Kinnarodden på Nordkinnhalvøya i Lebesby nær Gamvik 71° 08' 02'' n.br. Rossøya (nord for Nordaustlandet), Svalbard 80° 49' 44'' n.br..
Sør Pysen i Mandal 57° 57' 31'' n.br. Lindesnes i Lindesnes2 57° 58' 46'' n.br. Pysen i Mandal 57° 57' 31'' n.br.
Øst Hornøya i Vardø 31° 10' 07'' ø.l. Kibergneset i Vardø 31° 03' 52'' ø.l. Kræmerpynten på Kvitøya, Svalbard 33° 30' 59'' ø.l.
Vest Holmebåen utenfor Ytre Sola i Solund 04° 29' 57'' ø.l.. Vardetangen på Lindås- halvøya i Austrheim 04° 56' 43'' ø.l. Høybergodden, Jan Mayen 09° 04' 39'' v.l.


Lengdemål

Kystlinje km
Fastlandet uten fjorder og bukter (grunnlinjen) 2 532
Fastlandet med fjorder og bukter 28 953
Øyer 71 963
I alt  100 915
   
Bredde km
Største (Vardetangen - Rr126 Mellomfjellrøysa)  431,7
Minste (Elvenes - riksgrensen) 1,6
Avstand Listerauna - Hornøya (øyer) 1 791,9
Avstand Lista - Kavringen (fastland) 1 789,6
   
Landegrense km
Mot Sverige 1 630
Mot Finland  736
Mot Russland  196
I alt 2 562
   
   
Areal3 km2
Kongeriket Norge  385 178
Hovedlandet  323 779
Svalbard 61 022
Jan Mayen  377
   
Biland km2
Dronning Maud Land 2 741 000
Bouvetøya 49
Peter I Øy  156
   
I sjø3 km2
Territorialfarvann4  145 465
Indre farvann5 89 091
Sjøterritoriet6 56 367
Norges økonomiske sone7  787 640
Indre farvann rundt Svalbard 36 188
Fiskevernsone rundt Svalbard8  715 312
Indre farvann rundt Jan Mayen 34
Fiskerisone rundt Jan Mayen9  288 768
Smutthavet  321 700
Norges kontinentalsokkel10 2 039 951
   
Største øyer km2
Spitsbergen (Svalbard) 37 673
Nordaustlandet (Svalbard) 14 467
Edgeøya (Svalbard) 5 073
Hinnøya (Nordland og Troms Romsa) 2 205
Senja (Troms Romsa) 1 586
Langøya (Nordland)  850
Sørøya (Finnmark Finnmárku)  811
Kvaløy (Troms Romsa)  737
Ringvassøy (Troms Finnmárku)  663
Seiland (Finnmark Finnmárku)  583
Hitra (Sør-Trøndelag)  571
Austvågøy (Nordland)  527
Andøya (Nordland)  489
   
Største innsjøer11 km2
Mjøsa (Hedmark, Oppland, Akershus)  365
Røssvatnet (Nordland)  219
Femunden (Hedmark, Sør-Trøndelag)  204
Randsfjorden (Oppland)  139
Tyrifjorden (Buskerud)  139
Snåsavatnet (Nord-Trøndelag)  122
Tunnsjøen (Nord-Trøndelag)  100
Limingen (Nord-Trøndelag) 94
Øyeren (Akershus, Østfold) 85
Blåsjø12 (Aust-Agder, Rogaland) 85
Nisser (Telemark) 76
   
Største isbreer km2
Austfonna m. Vegafonna (Nordaustl.,  
Svalbard) 8 492
Olav V Land (Spitsbergen, Svalbard) 4 150
Jostedalsbreen (Sogn og Fjordane)  507
Vestre Svartisen (Nordland)  216
Søndre Folgefonni (Hordaland)  161
Østre Svartisen (Nordland)  142
Blåmannsisen (Nordland) 90
Hardangerjøkulen (Hordaland) 73
   
Andre geografiske forhold  
Lengste fjorder km
Sognefjorden (Solund - Skjolden)  204
Hardangerfjorden (Bømlo - Odda)  179
Trondheimsfjorden (Agdenes - Steinkjer)  126
Porsangerfjorden (Sværholtklubben - Brennelv) 123 
Storfjorden (Hareidlandet - Geiranger)  110
Wijdefjorden (Spitsbergen, Svalbard)  108
Isfjorden (Spitsbergen, Svalbard)  107
Nordfjord (Husevågøy - Loen)  106
Oslofjorden (Færder - Oslo)  100
   
Lengste vassdrag km
Glomma  601
Numedalslågen  352
Gudbrandsdalslågen/Vorma  351
Tana  348
Drammensvassdraget  302
Skiensvassdraget  252
Otra  245
Hallingdalsvassdraget  244
Trysilelva13  233
Alta  228
Namsen  228
Arendalsvassdraget  211
Randselva  195
   
Høyeste vannfall m
Totalt fall:  
Kjelfossen (Aurland)  840
Søndre Mardalsfoss (Nesset)  705
Mongefossen (Rauma)  700
Vedalsfossen (Eidfjord)  650
Opo (Ullensvang)  650
   
Tilnærmet loddrett fall:  
Tyssestrengene (Odda)  300
Ringedalsfossen (Odda)  300
Skykkjedalsfossen (Eidfjord)  300
Vettifossen (Årdal)  275
Austerkrokfossen (Sørfold)  256
Søndre Mardalsfoss (Nesset)  250
   
Høyeste fjelltopper m
Galdhøpiggen (Lom) 2 469
Glittertinden14 (Lom) 2 460
Store Skagastølstind (Luster, Årdal) 2 405
Styggedalstind (Luster) 2 387
Skarstind (Lom) 2 373
   
Noen kjente fjell m
Snøhetta (Dovre) 2 286
Beerenberg (Jan Mayen) 2 277
Rondslottet (Dovre, Folldal) 2 178
Fannaråki (Luster) 2 068
Hallingskarvet (Hol, Ulvik) 1 933
Oksskolten (Hemnes) 1 916
Suliskongen (Fauske) 1 908
Storsteinsfjellet (Narvik) 1 893
Gaustatoppen (Tinn) 1 883
Jiekkevárri (Lyngen, Tromsø) 1 834
Store Trolltind (Rauma) 1 788
Storsylen (Tydal) 1 768
Rendalssøln (Rendalen) 1 755
Skogshorn (Hemsedal) 1 728
Njunis (Målselv) 1 717
Newtontoppen (Spitsbergen, Svalbard) 1 713
Perriertoppen (Spitsbergen, Svalbard) 1 712
Hårteigen (Ullensvang) 1 690
Romsdalshorn (Rauma) 1 550
Høgevard (Flå, Krødsherad) 1 459
Stetind (Tysfjord) 1 392
Cohkará (Porsanger) 1 139
1  Dette er en oversikt som beskriver ytterpunktene for kongeriket i de fire himmelretningene og med punktenes posisjoner i datum ETRS89/WGS84.
2  Etter utgraving av båtkanal ved Spangereid, betraktes Lindesneshalvøya i noen sammenhenger som ei øy. Ifølge FNs definisjon er området ikke å betrakte som øy, siden kanalen er et menneskeskapt inngrep. Om Lindesnes betraktes som ei øy, er Odden på nordsiden av Skjernøysundet i Mandal kommune (ca. 4 km sørøst for Mandal by) Norges sydligste fastlandspunkt: 58° 00' 13'' n.br.
3  Tall fra Kartverket, 2012. Norsk Polarinstitutt har beregnet arealtall for Svalbard, Jan Mayen og biland.
4  Alt sjøområde innenfor territorialgrensen.
5  Sjøområdet innenfor grunnlinjen.
6  Sjøområdet mellom grunnlinjen og territorialgrensen på 12 nautiske mil.
7  Norsk økonomisk sone er havområdet mellom territorialgrensen på 12 nautiske mil og ut til 200 nautiske mil, dog begrenset av avtalte grenselinjer mot nabonasjoner der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje.
8  Sonen går fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet fra grunnlinjene ved Svalbard. Sonen avgrenses av yttergrensen for Norges økonomiske sone og avtalte avgrensingslinjer mot andre stater.
9  Fiskerisonen ved Jan Mayen går fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet fra grunnlinjen ved Jan Mayen. Der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje, er sonen avgrenset av avtalt avgrensningslinje mellom statene.
10  Havbunnen fra territorialgrensen til yttergrensen for Norges sokkel.
11  Arealene for de regulerte innsjøene refererer til høyeste regulerte vannstand.
12  Kunstig innsjø. Magasin for Ulla-Førre-anleggene.
13  Når medregnet 520 km i Sverige (Klarälven - Göta älv), er Trysilelva Nordens lengste vassdrag.
14  Referert til fast fjell.