Statistisk årbok 2013

  00.   Generelle emner
01.   Naturressurser og miljø
02.   Befolkning
03.   Helse, sosiale forhold og kriminalitet
04.   Utdanning
05.   Personlig økonomi og boforhold
06.   Arbeidsliv
07.   Fritid, kultur og sport
08.   Priser og indekser
09.   Nasjonalregnskap og utenrikshandel
10.   Næringsvirksomhet
11.   Finansmarkeder
12.   Offentlige finanser
        Geografiske forhold

        Les hele Statistisk årbok 2013 (PDF)


Statistisk årbok ble nedlagt med 2013-utgaven. Mange av tabellene derfra blir likevel videreført under nøkkeltallsidene som oversiktstabeller.