Lukk vinduet  

178  Andel av befolkningen 16 år og over med høyere utdanning, etter fylke. 2011. Prosent11 Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning. Enkelte fylker, som for eksempel Oslo, har spesielt høyt uoppgitt-nivå på grunn av mangel på informasjon om innvandreres utdanning.
Kilde: Utdanningsstatistikk, utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/utniv/