Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 41 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 54,52 kr/kg, ein nedgang på 3,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Økt handelsoverskudd

  Vareeksporten i september utgjorde 63,9 milliarder kroner, 11,2 prosent mer enn i samme måned i 2016. Importen var om lag uendret fra september i fjor og bidro til at handelsoverskuddet endte på 9,2 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 40 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 56,61 kr/kg, ein nedgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Mest gjeld til Europa

  Gjelda som norske ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet, utgjorde 1 463 milliardar kroner i 2016. Nær to tredelar av gjelda var til føretak i andre europeiske land.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 39 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 57,21 kr/kg, ein oppgang på 3,5 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 38 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,30 kr/kg, ein oppgang på 2,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for laks

  I veke 37 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 53,85 kr/kg, ein nedgang på 3,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Fastlandseksporten vokser stadig

  Vareeksporten endte på 65,3 milliarder kroner i august 2017, opp 8,8 prosent fra august i fjor. Fastlandseksporten har vokst gjennom 2017 – og økte med 10,2 prosent fra i fjor.

  Artikkel
 • Framleis nedgang i tenestehandelen

  Eksporten av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak gjekk ned med 3,6 prosent frå 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Tenesteimporten hadde eit fall på 1,7 prosent i den same perioden.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 36 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,56 kr/kg, ein oppgang på 1,2 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for laks

  I veke 35 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 54,89 kr/kg, ein nedgang på 3,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i bruttogjeld overfor utlandet

  Norges bruttogjeld overfor utlandet endte i 2. kvartal 2017 på 6 886 milliarder kroner – en nedgang på 92 milliarder fra 1. kvartal. Det var størst nedgang i andre finansinvesteringer.

  Artikkel
 • Underskudd på vare- og tjenestebalansen

  For tredje gang på fem kvartaler var det i 2. kvartal 2017 underskudd på Norges vare- og tjenestebalanse mot utlandet. Dette er de tre eneste gangene dette har skjedd på 2000-tallet.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 34 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 56,80 kr/kg, ein oppgang på 2,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 33 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,63 kr/kg, ein nedgang på 6,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel