SSBs publikasjoner

Treff (7632)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norskfødte med innvandrerforeldre i større grad i arbeid eller utdanning enn innvandrere Artikler Innvandring og innvandrere
Halvert årsvekst i KPI Artikler Priser og prisindekser
Økt eksport av våpen i 2017 Artikler Utenriksøkonomi
Optimisme i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stadig større skogavvirkning Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Flest nyankomne fra Afghanistan, Syria og Eritrea Artikler Innvandring og innvandrere
Mer hogst og høyere priser Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Fleire hotellovernattingar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016: Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Rapporter 2018/03 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Indikatorer til FNs Bærekraftsmål: Kartlegging av tilgjengelig statistikk i Norge for måling av FNs bærekraftsmål Notater 2018/01 Natur og miljø
Produktivitetsfall i bygg og anlegg Artikler Bygg, bolig og eiendom
Auka sal i desember Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Flere snusere enn røykere Artikler Helse
811 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar i 2017 Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi