SSBs publikasjoner

Treff (6632)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mjølkeproduksjon ikke det den en gang var Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Jordbruk og miljø: Tilstand og utvikling 2016 Rapporter 2017/04 Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
Oljeinvesteringenes dominerende effekt på industriproduksjonen Artikler Energi og industri
The Economy of the North 2015 Statistiske analyser 151 Natur og miljø, Svalbard
Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler Artikler Helse, Sosiale forhold og kriminalitet
Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Innvandring, innvandrere og livskvalitet: En litteraturstudie Rapporter 2017/03 Befolkning, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
Spania mest populære reisemål for nordmenn Artikler Transport og reiseliv
Labor supply analysis with non-convex Discussion Papers no. 857 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stor økning i yrkesmobiliteten fra 1800-tallet til i dag Samfunnsspeilet 1/2017 Arbeid og lønn
Lederskapsundersøkelsen 2015: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/17 Arbeid og lønn, Virksomheter, foretak og regnskap
Konjunkturutviklingen i Norge Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltning Økonomiske analyser 1/2017 Offentlig sektor
Mot litt lysere tider Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene internasjonalt Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer