Tallene er midlertidig utilgjengelige for tabell 06852. Statistikkbanken