Årsverk

Det er avtalte årsverk som blir brukt her. Tallene er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk og KOSTRA-skjema 1 for leger og fysioterapeuter. Årsverkstall publiseres i følgende tabell: https://www.ssb.no/statbank/table/11994/ .