Institusjonsplassar

Dette talet inkluderer plassane som kommunar rapporterer gjennom KOSTRA skjema 5 Helse- og omsorgsinstitusjonar. Det er berre plassar kommunane rapporterer for sjukeheim og aldersheim som er omtalt i denne artikkelen.