Utvalgsusikkerhet

Utvalgsusikkerhet er et uttrykk for den usikkerhet en får i resultatene fordi disse bygger på opplysninger om bare en del (et utvalg) av befolkningen. Se mer informasjon om feilkilder og usikkerhet i Om statistikken for AKU.