Sysselsatte

Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Sysselsatte omfatter både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. Se mer informasjon i Om statistikken.