Trafikkovertredelser

Lovbruddsgruppen Trafikkovertredelse består av lovbruddstypene veitrafikkovertredelse og annen transport- og trafikklovgivning

Ruspåvirket kjøring, også brudd på veitrafikklovens bestemmelser om promillekjøring, inngår som en type i lovbruddsgruppen Rusmiddellovbrudd og er ikke inkludert i Trafikkovertredelser. Se Standard for lovbruddstyper 2015 for en oversikt over innholdet i ny klassifisering av lovbrudd. Langt fra alle registrerte brudd på vegtrafikkloven blir anmeldt. For de mindre alvorlige trafikkovertredelsene kan forenklet forelegg ilegges, og når dette blir straffen, anmeldes ikke overtredelsen. Disse mindre alvorlige overtredelsene inkluderes da ikke i statistikken over etterforskede lovbrudd, men er med i statistikken over straffereaksjoner.