Registrert bosted i Norge

De i datagrunnlagene med registrert fødselsnummer tillegges bosted fra Det sentrale folkeregister for personopplysninger. Personer uten fødselsnummer tillegges bosted ut fra opplysningene i grunnlagsregistrene politiet bruker (se Om statistikken kapittel om produksjon). Populasjonen med registrert bosted i Norge er derfor noe større her enn den som f.eks. brukes i statistikken over Folkemengde.