Kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningen er virksomhet som i hovedsak kontrolleres og finansieres av kommunale myndigheter (som igjen får mye av grunnlaget for finansieringen fra statsforvaltningen). Virksomheten er i liten eller ingen grad markedsrettet. Kostra viser en rekke tall for de respektive kommunene (428 i alt) og fylkeskommunene (i alt 19) som kommuneforvaltningen består av.