[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 19, 1999 Detaljomsetningsindeksen, mars 1999:

Detaljomsetningsindeksen, mars 1999:

Påskehandelen ga 14 prosent volumvekst


Volumindeksen for detaljhandel i alt steg med 13,9 prosent fra mars 1998 til mars 1999. Sesongjustert volumindeks gikk likevel ned med 2,3 prosent fra februar til mars i år.

Detaljhandel er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

Volumindeksen for mars 1999 og mars 1998 er vanskelig å sammenligne på grunn av påsken. I 1999 var skjærtorsdag den 1. april, og derfor var hoveddelen av påskehandelen i mars. I 1998 derimot var skjærtorsdag den 9. april og følgelig størstedelen av påskehandelen i april. Den sesongjusterte volumindeksen tar hensyn til påskens plassering. Det er likevel slik at det er stor usikkerhet i den modellen vi bruker til å korrigere for påsken. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn indeksen for de andre månedene.

Det var volumindeksen for hovednæringsgruppen detaljhandel utenom butikk som steg mest, med 23,0 prosent fra mars i fjor til mars i år. Denne næringen består i hovedsak av postordrehandel. Omsetningen i volum for hovednæringsgruppen butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 19,5 prosent i samme periode. Dette skyldes i hovedsak stort salg av vin og brennevin i mars 1999. Salget i volum for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak omfatter nærings- og nytelsesmidler, steg med 16,9 prosent. Volumindeksen for butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler steg med 11,4 prosent. Næringshovedgruppen som blant annet omfatter klær, skotøy, elektriske varer, møbler, bøker og byggevarer, økte omsetningen i volum med 8,7 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor.

0,2 prosent endring fra foreløpige tall

Verdiindeksen for detaljhandel gikk opp med 15,8 prosent fra mars 1998 til mars 1999. Dette er 0,2 prosent større økning enn foreløpige tall som ble publisert den 23. april i år. Prisindeksen steg med 1,6 prosent i samme periode.

Varekonsumindeksen

Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en reduksjon på 3,3 prosent fra februar til mars. Siden påskeuken i år falt i overgangen mellom mars og april, er den sesongjusterte månedsveksten mer usikker enn ellers. Den sterkere reduksjonen sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene motorkjøretøyer, tobakk samt bensin.

Om statistikken

Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 700 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 15 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3 og 5 prosent.

Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

[Figur 7]

Figur 7: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, sesongjustert. Januar 1995-mars 1999


[Figur 8]

Figur 8: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, mars 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon om detaljomsetningsindeksen: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Aud.Midtsundstad,@ssb.no, tlf. 62 88 54 31. Om varekonsumindeksen: Gisle.Froiland@ssb.no, tlf. 21 09 46 91, eller Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 19, 1999 [an error occurred while processing this directive]