[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 17, 1999

Sjøulykker, 1998:

Åtte personer omkom i sjøulykker


Syv utlendinger og én nordmann omkom i sjøulykker i fjor. Alle var besetningsmedlemmer og omkom ved forlis. Det var seks flere personer enn i 1997.

Tre skip forliste og 136 skip havarerte i 1998, med en tonnasje på henholdsvis 2 362 og 912 935 bruttotonn (BT) . Det var 17 færre skip som havarerte sammenlignet med året før. I 1998 var havariprosenten på norskregistrerte skip 3,05, mens havariprosenten på tonnasje var 3,91.
Gjennomsnittlig i perioden 1989-1998 var det 8,9 forliste skip på 27 744,9 BT og 175 havarerte skip på 1 469 097,4 BT.

Om statistikken

Sjøulykkesstatistikken bygger på oppgaver fra Sjøfartsdirektoratet, og den omfatter norskregistrerte skip på 25 BT og over. Med forlis menes totaltap av skip, mens havari er skade som kan repareres.

Ny statistikk
Sjøulykker, 1998.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Sissel.Varli@ssb.no, tlf. 62 88 54 18, eller Oystein.M.Linnestad@ssb.no, tlf. 62 88 55 37.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 17, 1999 [an error occurred while processing this directive]