[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 13-14, 1999 Veitrafikkulykker med personskade, februar 1999:

Veitrafikkulykker med personskade, februar 1999:

Nedgang i antall trafikkdrepte


Færre mistet livet i trafikken i de to første månedene i år, sammenlignet med samme periode i fjor. I januar og februar i år omkom 37 personer på veiene, mot 46 i fjor. Dette viser foreløpige tall.

Tre barn under 15 år mistet livet i trafikken i fra januar til februar i år. Dette er like mange som i de to første månedene i fjor. Av de øvrige omkomne var åtte personer mellom 15 og 24 år, 15 var i aldersgruppen 25-64 år og elleve personer var over 64 år. Dette er henholdsvis fem færre omkomne 15-24-åringer og ti færre i aldersgruppen 25-64 år, sammenlignet med perioden januar-februar i fjor. Derimot var det seks flere trafikkdrepte over 64 år hittil i år, enn året før.

I februartrafikken omkom 17 personer i år, mot 25 i fjor. Ni bilførere mistet livet siste måned. Tre av de omkomne bilførerne var mellom 21 og 29 år, fire var i aldersgruppen 36-40 år, mens to var over 69 år. Av de øvrige omkomne var seks bilpassasjerer og to fotgjengere.

Også skadetallene viser en nedgang fra i fjor. 667 personer ble skadd i februar, ifølge foreløpige tall. Den første oversikten for februar 1998 viste 771 trafikkskadde. Til sammen 1 500 er skadd hittil i år. Tilsvarende tall for perioden januar-februar i fjor var 1 535 skadde. De siste reviderte tallene for hele 1998 viser 353 omkomne og 12 037 skadde.

Om statistikken

Ulykkestallene for 1998, som er brukt her som sammenligningsgrunnlag, er foreløpige tall publisert i Ukens statistikk nr.13/98 (Veitrafikkulykker med personskade, februar 1998).

Tallene for 1998 som presenteres i vedleggstabellene 1-5 er de siste reviderte. Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, februar 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit.Beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller Asbjorn.Willy.Wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 13-14, 1999 [an error occurred while processing this directive]