[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 10, 1999

Hyttegrendstatistikk, januar 1999:

Flere overnattinger ved hyttegrendene


I januar 1999 var det 21 000 overnattinger ved norske hyttegrender. Dette var en økning på 122 prosent fra januar 1998. Om lag 14 000 av disse var utenlandske og 7 000 representerte trafikk fra innenlandsmarkedet.
Trafikken fra utenlandsmarkedet sto for nesten hele økningen. Tallet på utenlandske overnattinger økte fra 4 000 i januar 1998 til nesten 14 000 i januar 1999. Danmark var det største markedet i januar, med over 60 prosent av utenlandstrafikken, i alt 8 000 overnattinger. Danske overnattinger økte fra 2 500 til over
8 000. Også fra markedene Tyskland og Sverige var det stor økning i trafikken. I alt 91 hyttegrender var åpne januar 1999. Disse bedriftene hadde 734 hytter. Tilsvarende tall for januar i fjor var 90 hyttegrender med 665 hytter.

Ny statistikk
Hyttegrendstatistikk, januar 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Arild.Krogh@ssb.no, tlf. 62 88 54 23, eller Tom.Granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06, om reiseliv generelt.


Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 10, 1999 [an error occurred while processing this directive]