[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 4, 1999

Veitrafikkulykker med personskade, desember 1998:

Ti unge bilførere mistet livet i desember


27 personer omkom på veiene i desember 1998, mot 17 i samme måned året før. Over halvparten av de omkomne var bilførere, og ti av disse var mellom 20 og 29 år. Til sammen 351 personer mistet livet i trafikken i fjor, viser foreløpige tall.
Antall omkomne på veiene i desember 1998 ligger over gjennomsnittet for desember i femårsperioden 1993- 1997. Da var gjennomsnittet 24 omkomne.

16 av de omkomne i desember 1998, var bilførere. Ti av disse var mellom 20 og 29 år, fem var fra 31 til 48 år og én var over 80 år. De øvrige omkomne var fire bilpassasjerer, én syklist og seks fotgjengere.

Ifølge foreløpige tall kom 938 per-soner til skade i desember 1998. Den første oversikten for desember året før viste 888 skadde. Foreløpige tall for 1998 viser 11 801 skadde, mens tilsvarende skadetall i 1997 var 11 434.

48 flere omkomne i løpet av hele året
Totalt i 1998 var det 48 flere personer som mistet livet på veiene sammenlignet med 1997, og det var 66 flere enn gjennomsnittet for perioden 1993-1997.

Antall omkomne bilførere økte fra 146 i 1997 til 157 i 1998. Her hadde unge personer i alderen 20-24 år den største andelen, med 16 prosent. Dette er 2 prosentpoeng mer enn i 1997, men om lag like stor andel som gjennomsnittet for perioden 1993-1997. Den nest største andelen omkomne bilførere var i aldersgruppen 40-49 år, med 14 prosent. Her har det vært en kraftig økning de siste fem årene. I 1998 mistet 22 bilførere i denne aldersgruppen livet, mot 14 i 1997. Gjennomsnittstallet for 1993-1997 viser 13 omkomne. For de øvrige aldersguppene var det små forandringer.

16 av dødsofrene i 1998 var barn under 15 år, tre færre enn året før. Ni av de 16 barna som omkom i 1998 var fotgjengere/akende, fire var syklister, mens tre var bilpassasjerer.

Mange trafikkdrepte mellom 15-24 år
90 ungdommer mellom 15 og 24 år mistet livet i trafikken i 1998. Det var 15 flere enn året før. 68 av de drepte ungdommene var bilførere eller bilpassasjerer.

Av de øvrige omkomne i 1998 var 69 bilpassasjerer, 36 motorsyklister, ti mopedister, 25 syklister, 49 fotgjengere, to akende og tre andre trafikanter. Sammenlignet med 1997 økte antall omkomne syklister, fotgjengere og motorsyklister mest, med henholdsvis 14, 13 og ni flere.

Om statistikken
Ulykkestallene for 1997, som er brukt her som sammenligningsgrunnlag, er foreløpige tall publisert i Ukens statistikk nr. 5/98 (Veitrafikkulykker med person-skade, desember 1997).

Tallene for 1997 som presenteres i vedleggstabellene 1-5 er de endelige. Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 1]

Figur 1: Personer omkommet. Januar-desember 1989-1998


[Figur 2]

Figur 2: Omkomne bilførere, etter alder. Gjennomsnitt 1993-1997 og 1998


Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, desember 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud.Marit.Beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller AsbjornWethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.


Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 4, 1999 [an error occurred while processing this directive]