[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 2, 1999

Detaljomsetningsindeksen, november 1998:

Mindre salg av nærings- og nytelsesmidler


Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg, hovedsakelig nærings- og nytelsesmidler, gikk ned med 2,5 prosent i november 1998 sammenlignet med november 1997. I samme periode gikk butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger ned med 4,9 prosent.

Volumindeksen for detaljhandel totalt steg med 2,6 prosent i november i 1998 sammenlignet med november i 1997. Detaljhandelen er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

Detaljhandel utenom butikk økte omsetningen i volum med hele 22,6 prosent i samme periode. Volumet av salget i butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler steg med 9,2 prosent. Butikkhandel med andre nye varer, blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer økte med 7,1 prosent i november 1998 sammenlignet med november året før.

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel steg med 0,4 prosent fra oktober til november i 1998.

0,1 prosent endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel steg med 5,5 prosent fra november 1997 til november 1998. Dette er 0,1 prosent høyere enn foreløpige tall som ble publisert 22. desember 1998. Prisindeksen steg med 2,8 prosent i samme periode.

5 prosent økning
Volumindeksen for detaljhandel steg med 5,4 prosent de elleve første månedene i 1998 sammenlignet med samme periode i 1997. Butikkhandel med andre nye varer, blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer økte med 11,5 prosent i denne perioden. Volumet av salget i butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler er 6,3 prosent høyere de elleve første månedene i 1998 sammenlignet med samme periode året før. Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, økte med 1,2 prosent. Tilsvarende tall for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 3,8 prosent i samme periode.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en reduksjon på 0,4 prosent fra oktober til november. Avviket i vekstrate sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene motorkjøretøyer og bensin og oljer. Den ujusterte varekonsumindeksen var i november 1,4 prosent høyere enn i samme måned året før.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

[Figur 2]

Figur 2: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-november 1998. 1995=100


[Figur 3]

Figur 3: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, november 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Rune.Sonsterudbraten@ssb.no, tlf. 62 88 54 37, eller Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74. Om varekonsumindeksen: Monica.Henriksen@ssb.no, tlf. 21 09 46 99, eller Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 2, 1999 [an error occurred while processing this directive]