[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 46, 1998

Avanseundersøkelsen. Detaljhandel, 1996
Spesialisthelsetjenesten, 1997. Endelige tall
Campingstatistikk, september 1998
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Hyttegrendstatistikk, september 1998
Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Strukturstatistikk. Varehandel, reparasjon av motorkjøretøyer og husholdningsapparater, 1996
Detaljomsetningsindeksen, september 1998
Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Energiregnskap og energibalanse, 1996 og 1997
Byggjekostnadsindeks, bustader, oktober 1998
Åpnede konkurser, 3. kvartal 1998
Produksjonsindeksen for industrien, september 1998
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Fergetransport mellom Norge og utlandet, september 1998


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]