[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 46, 1998

Detaljomsetningsindeksen, september 1998:

6 prosent økning i detaljhandelen i september


Volumindeksen for detaljhandel steg med i underkant av 6 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor. Verdiindeksen steg med vel 8 prosent i samme periode.
I denne sammenhengen er detaljhandel alltid eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

Butikkhandel med andre nye varer, blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer økte med vel 10 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor. Volumet av salget i butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler var nesten 8 prosent høyere i samme periode. Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, økte med vel 2 prosent. Tilsvarende tall for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger endret seg lite.

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel gikk ned med 2,3 prosent fra august til september i år.

Reviderte tall
Indeksene for mai, juni, juli og august er justert ned med om lag 2 prosent. Dette er gjort på bakgrunn av ny informasjon fra momsregisteret, om omsetningen til nye detaljhandelsbedrifter.

Endelige tall for verdiindeksen for september 1998 er 2,8 prosent lavere enn foreløpige tall som ble publisert 23. oktober i år. Dette skyldes både ny informasjon fra momsregisteret og revisjon av innsendte månedsoppgaver for september.

7 prosent økning hittil i år
Volumindeksen for detaljhandel steg med over 7 prosent i de ni første månedene i 1998 sammenlignet med samme periode i fjor. Det er detaljhandel med andre nye varer som øker omsetningen i volum mest i denne perioden med nesten 15 prosent. Volumet av salget i butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og detaljhandel utenom butikk, økte med mellom 6 og 7 prosent. Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg steg med i overkant av 2 prosent, mens indeksen for spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler gikk ned med vel 3 prosent i samme periode.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en reduksjon på 2,8 prosent fra august til september. Det noe sterkere fallet i varekonsumindeksen sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene motorkjøretøyer, elektrisitet og fyringsoljer. Den ujusterte varekonsumindeksen var i september 4,4 prosent høyere enn i samme måned året før.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent. Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

[Figur 7]

Figur 7: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-september 1998. 1995=100


Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, september 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Rune.Sonsterudbraten@ssb.no, tlf. 62 88 54 37, eller Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74 . Om varekonsumindeksen: Monica.Henriksen@ssb.no, tlf. 21 09 46 99, eller Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 46, 1998 [an error occurred while processing this directive]