[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 43, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, september 1998:

264 trafikkdrepte hittil i år


Ifølge de foreløpige politirapportene har det vært 6 289 trafikkulykker med personskader hittil i 1998. 264 personer omkom i disse ulykkene. Dette er det høyeste dødstallet siden 1989, da det omkom 273 personer i månedene fra januar til september. Til sammen 8 588 personer kom til skade i årets ni første måneder. Skadetallene er de høyeste siden 1990.
Sammenlignet med tilsvarende tall for perioden fra januar til september i fjor, er dette 51 flere ulykker, 33 flere omkomne og 178 flere skadde.

Foreløpige tall hittil i 1998 viser at antall ulykker med personskade økte mest i fylkene Oslo, Hedmark og Akershus. I disse tre fylkene var det henholdsvis 97, 62 og 58 flere ulykker, sammenlignet med perioden fra januar til september i fjor.

Svarte tall i Buskerud og Hedmark
For Oslo er det registrert 909 ulykker hittil i år. 1 185 personer ble skadd og åtte mistet livet i disse ulykkene. Foreløpige tall for Hedmark viser 318 ulykker, 463 skadde og 25 omkomne. Antall dødsofre på veiene i Hedmark har økt kraftig hittil i år, sett i forhold til året før. Dette fylket samt Buskerud har størst økning i antall omkomne fra 1997 til 1998, begge med 14 flere.

563 ulykker er innrapportert for Akershus fylke hittil i år. I disse ulykkene ble 786 personer skadd, mens 27 personer mistet livet.

Troms, Østfold og Sør-Trøndelag har størst nedgang i antall ulykker, sett i forhold til samme periode i fjor. Disse tre fylkene hadde henholdsvis 50, 34 og 30 færre ulykker sammenlignet med de ni første månedene i fjor.

39 omkom i september
Også september ble en stygg ulykkesmåned, med 39 dødsofre. Dette er seks flere enn for samme måned i fjor. Gjennomsnittet for september i perioden fra 1993 til 1997 viser 27 omkomne.

Av de omkomne siste måned var 20 bilførere og 11 bilpassasjerer. Videre omkom én motorsyklist, tre mopedister, én syklist og tre fotgjengere.

Skadetallene gikk ned siste måned. Den første oversikten for september viser 831 trafikkskadde. Tilsvarende tall i fjor viste 962 skadde.

Om statistikken
Ulykkestallene for 1997, som er brukt her som sammenligningsgrunnlag, er foreløpige tall publisert i Ukens statistikk nr. 43/97. Tallene for 1997 som presenteres i vedleggstabellene 1-5 er de endelige.

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 1]

Figur 1: Veitrafikkulykker med personskade januar-september. Fylke. 1997-1998


Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, september 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit.Beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller Asbjorn.Willy.Wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 43, 1998 [an error occurred while processing this directive]