[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 27, 1998

Barnevern, 1997. Foreløpige tall:

Flere barn får hjelp


Foreløpige tall viser at antall barn med barnevernstiltak økte med 3 prosent fra 1996 til 1997. Det er tallet på barn som bare er på hjelpetiltak som fortsatt stiger, og i denne gruppen var det en økning på 5 prosent siste år.
Antall barn under omsorg gikk der-imot ned. Sammenlignet med året før, viser foreløpige tall en nedgang på 3 prosent i antall barn under omsorg.

Statistisk sentralbyrå frigir nå foreløpige tall for barnevern 1997 gjennom publikasjonen "Hjulet" (Styrings- og informasjonssystemet for helse- og sosialtjenesten i kommunene). Publiseringen, som bare omfatter en tabell, viser barn med barnevernstiltak i løpet av året per 1 000 barn 0-17 år. Tallene, som omfatter alle landets kommuner, er foreløpige og baserer seg på ureviderte opplysninger. Endelige tall med tabeller og analyser vil bli publisert i Ukens statistikk nr. 36/98.

Ny statistikk
Barnevern, 1997. Foreløpige tall.
Mer informasjon og e-post: harald.tonseth@ssb.no, tlf. 21 09 46 36, eller trygve.kalve@ssb.no, tlf. 21 09 46 49.

Ukens statistikk nr. 27, 1998 [an error occurred while processing this directive]